Spring naar content

DDMA Privacy Monitor – Onderzoek naar de houding en beleving van consumenten ten aanzien van privacy en persoonsgegevens

Hier de toelichting op de belangrijke uitkomsten:

 • Nederlander verwacht en is bereid persoonlijke data te delen
  40% is bereid persoonlijke gegevens te ruilen voor gratis online diensten, 49% verwacht persoonlijke gegevens te moeten delen om te krijgen wat men wil. Op de vraag ‘in welke gevallen zou je persoonlijke data delen met een bedrijf?’ werden als belangrijkste antwoorden gegeven:
  E-mailadres: 44% is bereid zijn e-mailadres te delen om exclusieve aanbiedingen van zijn favoriete merken te ontvangen
  Actuele locatie: 70% wil niet dat bedrijven zo maar weten waar zij zijn op basis van locatiedata. 35% is wel bereid gegevens over zijn locatie te delen als het helpt om de snelste route te vinden naar zijn bestemming
  Interesses en hobby’s: 26% is bereid gegevens te delen over interesses en hobby’s om aanbiedingen van online verkopers te ontvangen
  DNA: 17% is bereid DNA gegevens te delen om erfelijke ziekten te ontdekken

“De Nederlanders vertellen ons dat zij data-uitwisseling als onderdeel van de moderne economie zien, en dat zij bereid zijn data te delen als duidelijk is wat zij ervoor terugkrijgen”, aldus Diana Janssen, directeur van DDMA. “Tegelijkertijd laat de Privacy Monitor zien dat er een belangrijke taak voor bedrijven is weggelegd om te voldoen aan de verwachtingen die bij deze uitruil horen.”

 • Zelf verantwoordelijk voor beveiliging persoonlijke gegevens
  De eindverantwoordelijkheid voor de beveiliging van persoonlijke gegevens ligt volgens 25% van de Nederlanders bij hen zelf. 23% vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. 41% vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij zowel overheid, bedrijf als consument en slechts 3% vindt dat alleen bedrijven en merken de eindverantwoording dragen.
 • Hoe persoonlijker de gegevens hoe meer men verwacht
  Vingerafdrukken(80%), financiële informatie (80%) en medische geschiedenis (78%) worden als meest persoonlijke data gezien. Minder persoonlijke gegevens vindt men naam (40%), e-mailadres (40%), geboortedatum (36%), relatiestatus en geloofsovertuiging (34%).
  57% is het eens met de stelling “Hoe persoonlijker of meer privé de met een organisatie te delen gegevens zijn, hoe meer ik er in ruil voor verwacht”

Wat kunnen bedrijven met data van consumenten doen?

Consumenten zijn bereid gegevens te delen, maar maken wel onderscheid in welke vorm en onder welke voorwaarden zij dat prettig vinden.

 • Bijna 40% zou meer controle willen hebben over het feit dat ze herkend worden bij herhaalbezoek online, ruim 25% vindt het juist handig omdat het tijd bespaart.
 • De helft zegt dat er meer persoonlijke informatie op social netwerken staat dan ze zouden willen. De helft vindt het niet goed als bedrijven deze data gebruiken om meer te weten te komen over mensen. 35% vindt dit geen probleem.

“Wij zijn blij dat veel organisaties privacy hoog op de agenda hebben staan en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden onder de AVG”, vervolgt Janssen. “We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Privacybewustzijn moet verankerd zijn in de hele organisatie. Elk bedrijf moet weten wat de verwachtingen zijn van klanten over het gebruik van hun data.”

Privacy is een mondiaal thema, daarom is de Privacy Monitor 2018 uitgevoerd in 10 landen: Australië, Argentinië , Canada, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Singapore, Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Nederland draagt DDMA met dit onderzoek, uitgevoerd in november 2017 onder 1.045 Nederlanders, bij aan het debat over data en privacy in de samenleving. In mei 2018 is de eerste serie aan resultaten van de Privacy Monitor 2018 gepubliceerd. Alle resultaten van eerdere edities van de Privacy Monitor zijn hier te vinden.

Privacy Monitor 2018 – deel 2 – Wat consumenten geven

Download (851 KB)

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

DDMA organiseert DDMA NEXT: een nieuw congres voor beslissers

DDMA organiseert op 11 oktober 2022 in Capital C in Amsterdam een nieuw congres: DDMA NEXT. Onder de noemer ‘Shaping the future’ brengt de branchevereniging beslissers op het gebied van…
Lees meer
Influencermarketing |

Branche blij met duidelijkheid: extra regels en toezicht voor influencers met meer dan 500.000 volgers – Sector roept voorlichtingswebsite over regels in het leven   

Amsterdam, 17 mei 2022 – Influencers met meer dan 500.000 volgers vallen voortaan onder toezicht van het Commissariaat voor de Media. Zij krijgen te maken met extra reclameregels in de…
Lees meer
Search |

Simo Ahava (8-bit-sheep): ‘Technology doesn’t change the status quo. It’s how that technology is used’

Server-side tagging is often presented as the solution for problems relating to the sunset of third-party cookies. And although server-side would be a solution for a lot of companies, it…