Spring naar content

1. Voeg de data- en IT-afdeling samen

Interessant was dat een groot deel van de aanwezigen aangaf dat het de voorkeur heeft om de data-afdeling (met activiteiten zoals data governance, quality en data-integratie) onderdeel te maken van de IT-afdeling. Hiermee zou de aansluiting met de andere systemen beter gewaarborgd zijn en is in ieder geval IT volledig aangesloten. Zonder deze basis is een datatransformatie een onbegonnen zaak.

2. Begin klein

Vaak wordt naar de directie gekeken als het gaat om het initiatief nemen van het gebruik van data. De opinie van de groep was er echter mee eens dat je daar niet op moet wachten: ‘Begin klein, laat zien dat het werkt en vraag commitment en extra budgetten als de eerste successen zijn geboekt’.

3. Werk integraal

Een integrale aanpak werkt goed: kies een businessthema waar impact van data mogelijk is, maak een multidisciplinair team verantwoordelijk en besteed aandacht aan kennisontwikkeling door externe ondersteuning en gerichte opleidingen op maat.

4. Benut data-analisten optimaal

De plek van data-analisten in de organisatie:
volledig geïntegreerd in de lijn met als voordeel grote businesskennis en dat het ‘data denken’ dichter bij de business staat een aparte afdeling analisten waar inhoudelijke kennisontwikkeling centraal staat. Krachtig om gelijkdenkenden bij elkaar te brengen, maar ook kans op ‘alienation’ van het domein bij de business

5. Een volledig klantbeeld is niet het einddoel

Veel bedrijven zien een ‘360 graden klantbeeld’ nog steeds als een einddoel, maar het gaat om de data die je nodig hebt voor je Use Case. Contextuele data is veelal belangrijker dan demografische en transactionele data. “Begin maar gewoon” is een belangrijk advies.

6. Meerdere wegen leiden naar Rome

Tot slot was de heersende opinie dat een ‘winnend’ model niet bestaat, maar dat je kritisch moet blijven en niet bang moet zijn om het te wijzigen.

We willen alle deelnemers danken voor hun openheid en kijken uit naar een volgende Elite!

Tijdens DDMA Elites, die exclusief op uitnodiging zijn, wisselen vakexperts kennis uit. De Elite over datagedreven cultuur werd georganiseerd door de Commissie DDE.

Ook interessant

Lees meer
ePrivacy Verordening |

Telemarketing alleen nog met toestemming consument

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen dat telemarketing alleen nog toestaat met toestemming. Tijdens de behandeling van de Energiewet is namelijk een voorstel aangenomen dat het…
Lees meer
Post |

Brievenbusreclame en zelfregulering: hier moet je op letten als marketeer

Dat het bereiken van (nieuwe)klanten en donateurs effectief is met post, is een bewezen feit. Recent onderzoek* laat zien dat de overall waardering voor post de afgelopen jaren is toegenomen.…
Lees meer
E-mail |

Discover the Magic of Interactive Email Marketing

In the rapidly evolving world of digital marketing, brands are constantly competing for consumers’ attention. With hundreds of emails flooding inboxes daily, it’s crucial to stand out and remain relevant.…