Spring naar content

Meerdere misleidende handelingen

Door het aantal meldingen die door consumenten bij de ACM zijn gedaan heeft de ACM in 2021 een onderzoek ingesteld naar de wervingspraktijken van Budget Thuis in 2019 en 2020. In de telefonische werving zijn meerdere dingen niet goed gegaan. Zo werd er niet medegedeeld wat het doel van het verkoopgesprek was. In plaats daarvan werd onjuist medegedeeld dat er eerder een energiemeting was gedaan of er een landelijke prijsdaling had plaatsgevonden. Te laat in het gesprek, of helemaal niet, werd gesproken dat het om een aanbod van Budget Thuis ging. Ook de looptijd van het contract, de opzegboete of de actievoorwaarden werd niet of op een te laat moment vermeld. Hieruit blijkt dat consumenten daadwerkelijk zijn misleid.

Budget Thuis verantwoordelijk voor handelswijze tussenpersonen

De ACM heeft Budget Thuis inzage gegeven in het onderzoeksrapport. Budget Thuis stelde daarna dat dit onderzoek gebrekkig is geweest, omdat de overtredingen zijn begaan door intermediairs, niet door Budget Thuis zelf. Intermediairs zijn op zichzelf staande handelaren, en zouden daarom niet gelijkgesteld mogen worden met de handelswijze van Budget Thuis zelf. De ACM verwerpt het standpunt dat Budget Thuis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor oneerlijke handelspraktijken die niet door haar, maar door de intermediairs zijn verricht. In het Strafrecht is namelijk geregeld dat in bepaalde gevallen degene die de handeling niet heeft gedaan maar waaraan de handeling wel is toe te rekenen, verantwoordelijk gehouden kan worden.

Tweede boete in 2022

Deze misleiding is door de ACM als ernstig bestempeld, mede omdat de levering van energie voor veel mensen een primaire behoefte is. Omdat energiecontracten complex zijn, is het bovendien juist belangrijk dat de energieleveranciers duidelijk zijn over het contract dat zij aanbieden. Dit heeft Budget Thuis volgens de toezichthouder nagelaten en daarom legt de ACM een boete van €1.800.000,- op. Het is de tweede boete die de ACM dit jaar uitdeelt. De toezichthouder maakte recent ook bekend op april 2028 ook al een boete aan een andere energieleveranciers, DGB Energie, te hebben opgelegd voor een zelfde soort overtreding.

DDMA blij met handhaving door ACM

DDMA is blij dat de ACM handhavend optreedt. Begin 2022 deden we al een oproep aan de toezichthouder om de regelovertredende praktijken van verschillende intermediairs in de telemarketingbranche aan te pakken. De boetes voor DGB Energie en Budget Thuis zijn hier een goed voorbeeld van. Bovendien verschaft het duidelijkheid: de ACM richt zich qua handhaving dus (ook) op opdrachtgevers die contracten van intermediairs overnemen. Daarmee onderschrijft de ACM het belang van ketenverantwoordelijkheid, waar DDMA en de DDMA Commissie Telemarketing al langer voor pleiten. De boodschap aan opdrachtgevers is duidelijk: zorg dat je alle leads in kaart hebt en accepteer alleen klanten van intermediairs als je zeker weet dat deze rechtmatig zijn binnengekomen.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

Houvast bij het navigeren door het Voice- en Conversational AI-landschap

Voice en conversational AI hebben na hun intrede in het marketingdomein toepassingen gevonden in eindeloos veel disciplines en sectoren. Zeker als nieuwkomer kan het navigeren door het voice- en conversational…
Lees meer
Telemarketing |

Market analysis: the integration of sales and service

A rise in the integration of sales and service within organizations hasn’t gone unnoticed by the Telemarketing Commission. This new shift towards ‘commercial inbound’ is one with great potential. Are…
Lees meer
Legal |

Boete van 1,8 miljoen voor energieleverancier vanwege misleidende telemarketing door intermediairs

De ACM heeft energieleverancier Budget Thuis een boete van 1,8 miljoen euro opgelegd voor het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van energiecontracten. Voor het telefonisch werven van nieuwe…