Spring naar content

Status van AVG voorbereidingen

Dat 44% van de Nederlandse bedrijven op schema ligt met de voorbereidingen, is een verbetering ten opzichte van een half jaar geleden. Uit de eerste DDMA AVG Peiling, uitgevoerd in oktober 2017, bleek toen dat slechts 36% op schema lag met de voorbereidingen. Op dit moment is 40% van de bedrijven nog bezig plannen te maken. De meest genoemde oorzaken hiervoor zijn gebrek aan tijd (42%), kennis (36%) en capaciteit (15%).

Kennis en capaciteit

Van de ondervraagden stelt 65% ‘redelijk’ op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die de AVG met zich meebrengt. Slechts 1 op de 3 van de ondervraagden stelt ‘goed’ op de hoogte te zijn. Uit de laatste peiling blijkt dat een meerderheid van de bedrijven van plan is het huidige team te trainen, om op deze manier de benodigde expertise in huis te halen voor de AVG. Het wordt gezien als een van de belangrijkste aandachtspunten in voorbereiding op de AVG.

Het aannemen van een DPO heeft een hoge prioriteit gehad; 44% van de ondervraagden heeft al een DPO aangenomen als dit verplicht is. Het verhogen van het privacy bewustzijn van alle medewerkers, staat bij de helft van de bedrijven op de agenda voor dit jaar.

Prioriteiten bij voorbereiding

Andere onderdelen van de AVG die als prioriteit worden gezien, zijn het updaten van het privacy beleid. Ruim de helft zegt daar dit jaar mee aan de slag te gaan of is er nog mee bezig en hoopt het dit jaar af te ronden. Het opstellen van een privacy impact assessment (PIA) voor marketingcampagnes wordt gezien als een andere prioriteit en staat bij 46% op de agenda om dit jaar af te ronden.

Daarbij staat de administratieplicht (het verwerkingenregister) bij veel organisaties hoog op de agenda. Ondanks dat dit onderdeel van de AVG voor vrijwel alle organisaties verplicht is, heeft slechts 21% dit al op orde. Ruim de helft van de organisaties is hier nog mee bezig. Het in kaart brengen en beoordelen van gegevens uit oude systemen (legacy data) wordt gezien als een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van het verwerkingenregister. Een ander onderdeel van de AVG dat als belangrijk aandachtspunt wordt gezien is het aantonen van toestemming.

Belang van de AVG

Ondanks dat er bij een groot deel van de bedrijven nog een hoop werk aan de winkel is, zien zij wel het belang van de nieuwe regels in, met name voor de consument. Bijna de helft van de organisaties vindt dat de voordelen van de nieuwe wetgeving voor consumenten zwaarder wegen dan de kosten die alle wijzigingen meebrengen voor het bedrijfsleven. Ruim 60% is het oneens met de stelling dat de AVG-veranderingen alleen voordelig zijn voor de consument. Over in hoeverre het een belemmering zal zijn voor marketing, zijn de meningen verdeeld; 46% van de ondervraagden vindt van niet en 43% is bang van wel.

Essentieel om juiste kennis in huis halen

Deze peiling laat zien dat organisaties nog volop bezig zijn om zich voor te bereiden op de nieuwe privacyregels. Om te voorkomen dat organisaties onjuist geïnformeerd worden over de AVG, is de vereniging voor data en marketing DDMA gestart met een mythbuster-campagne. Tijdens de campagne ontkracht DDMA tot 25 mei elke dag een hardnekkig AVG-mythe. Om bedrijven verder op weg te helpen is een AVG-hulplijn in het leven geroepen waar organisaties terecht kunnen met vragen over de AVG bij datagebruik in marketing. Meer informatie over de campagne en de hulplijn is hier te vinden.

Klik hier voor de eerste AVG peiling van DDMA uit 2017.

Alle resultaten van de DDMA AVG Peiling zijn hieronder te downloaden.

DDMA peiling AVG ready or not 2018

Download (2 MB)

Infographic AVG peiling 2.0 2018

Download (810 KB)

Esther van de Bovenkamp

Voormalig Programmamanager bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
Experimentation & Optimisation |

Experimentation Hero in Focus: Simonluca Definis

As we approach Experimentation Heroes 2024, we are interviewing several specialists in experimentation who exemplify the qualities of an actual Experimentation Hero. First up: Simonluca Definis.
Lees meer
DDMA |

DDMA stelt Frank de Beun en Anouk Beeren aan als nieuwe bestuursleden

De leden van DDMA hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juli 2024 ingestemd met de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden. Frank de Beun, CEO bij The Data Agency, en…
Lees meer
DDMA |

DDMA bestaat 20 jaar!

2024 markeert een belangrijk jaar voor ons. DDMA bestaat namelijk 20 jaar! Gedurende de rest van het jaar gaan we hier aandacht aan besteden via onze website, onze nieuwsbrieven, op…