Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
 1. Er zijn al veel samenwerkingsinitiatieven op het gebied van fieldmarketing. Wat is de toegevoegde waarde van de DDMA Commissie Fieldmarketing?

  De DDMA Commissie Fieldmarketing is het enige orgaan waar zowel opdrachtgevers als bureaus bij elkaar komen. We geloven dat dit de beste manier is om de toekomstbestendigheid van de fieldmarketingsector te borgen. Daarom zorgen we ook voor een goede afspiegeling van de markt, met afgevaardigden vanuit verschillende branches, zoals goede doelen, loterijen, telecom, uitgeverijen en energie.

 2. Fieldmarketing bestaat al jaren. Waarom nu een nieuwe commissie?

  De fieldmarketingsector is sinds het begin goed vertegenwoordigd binnen de DDMA-achterban en de Code Fieldmarketing is al jaren een goed functionerende zelfregulering die de sector helpt. Actuele ontwikkelingen hebben echter laten zien dat het oprichten van een commissie van toegevoegde waarde is om de sector nog beter te ondersteunen. Tijdens de covid-crisis is er een sectorbreed overleg ontstaan met afgevaardigden uit de hele sector, zowel vanuit bureaus als opdrachtgever, om onderling maatregelen te bespreken. De meerwaarde hiervan was voor alle partijen duidelijk. Daarnaast is er door de nieuwe Telecommunicatiewet, die van telemarketing een opt-in-kanaal heeft gemaakt, binnen organisaties extra aandacht voor fieldmarketing. Dit zorgt voor meer druk op het kanaal, wat het extra belangrijk maakt om de toekomstbestendigheid ervan te bewaken. Een commissie, waarin de hele sector is vertegenwoordigd, zien we hiervoor als het juiste middel.

 3. Wat gaat de Commissie Fieldmarketing doen om een toekomstbestendige fieldmarketingsector te borgen?

  Onze focus ligt op kennisdeling en inspiratie, het opstellen van eenduidige richtlijnen en werken aan een betere beeldvorming. Dat doen we aan de hand van 5 pijlers: Politiek en wetgeving, Data, techniek en innovatie, Consumenten en mening, Kwaliteit en gedrag en Toekomst. Activiteiten die je van ons kunt verwachten zijn praktische kennissessies, handleidingen en checklists, maar bijvoorbeeld ook consumentenonderzoek om het sentiment in de samenleving te meten. De commissie is verantwoordelijk voor het creëren van deze output en zoekt waar mogelijk en nodig samenwerking op met de rest van de sector.

 4. Wat is de link tussen de Commissie Fieldmarketing en Commissie Telemarketing?

  De commissies werken samen onder de noemer Directe Werving. Fieldmarketing en telemarketing zijn in de sales/marketingmix nauw met elkaar verbonden. Beide kanalen vallen bij opdrachtgevers vaak onder dezelfde verantwoordelijke en ontwikkelingen in het ene kanaal hebben vaak effect op het andere, zie de nieuwe Telecommunicatiewet op dit moment. Doordat telemarketing opt-in wordt, verschuift de aandacht op dit moment bijvoorbeeld meer naar fieldmarketing. Beide commissies staan daarom nauw met elkaar in contact en trekken waar nodig samen op, onder de noemer Directe Werving.

 5. Hoe kan ik toetreden tot de commissie?

  Als DDMA-lid kun je een actieve rol spelen door je aan te sluiten bij één van onze commissies. Hiermee druk je een stempel op de groei van de sector én breid je razendsnel je netwerk uit. Er is nog plek voor nieuwe leden in de Commissie Fieldmarketing. 

  DDMA-commissies bestaan uit maximaal 12 leden. Iedere commissie focust zich op het eigen expertisegebied, maar er wordt ook samengewerkt met andere commissies om leden zo goed mogelijk te helpen. De commissie komt zo’n 8 tot 12 keer per jaar bijeen om te vergaderen en daarnaast is er ook tussentijds contact over de organisatie van de output. De vergaderingen vinden zowel digitaal als op het kantoor van DDMA in Amsterdam plaats. 

  Als DDMA-lid kun je solliciteren voor een plek in de commissie. Op basis van je motivatie beslist de commissie in samenwerking met DDMA of je toegelaten kunt worden tot de commissie. We streven ernaar om bij elke commissie qua expertise, type organisatie en diversiteit een goede representatie van de sector te vormen. Dit kan meespelen in de beslissing of je wel of niet wordt toegelaten. Solliciteren? Stuur je motivatie naar erikmolkenboer@ddma.nl aan de hand van de volgende punten: 

  • Jouw expertise; 
  • Jouw bijdrage aan de commissie 
  • Op welke manier jouw bijdrage helpt om de sector naar een hoger plan te tillen. 

Commissie Fieldmarketing

Commissie Fieldmarketing