Overzicht Actueel

Verslag: Marketeer, wat ga je doen na 25 mei?

AVG Voorlichting 24 mei

De nieuwe privacywet is vanaf 25 mei van kracht. Op 24 mei, een dag voor de intreding van de AVG, dook DDMA met toonaangevende actoren uit de sector in de materie om vooruit te kijken naar hoe de marketeer omgaat met privacy na 25 mei. Er werden presentaties gegeven met ruimte voor interactie met het publiek. Het event werd afgesloten met een paneldiscussie tussen Udo Oelen (DPO bij NS), Renier Treep (DPO bij NUON) en Matthias De Bruyne (legel counsel bij DDMA). In dit verslag vind je alle presentaties van het evenement.

Presentatie DDMA Privacy Monitor

Op 23 mei presenteerden we de DDMA Privacy Monitor. Een tweejaarlijks onderzoek naar de houding van de Nederlandse consument met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy. Esther van de Bovenkamp, programmamanager non-profit en onderzoek, presenteerde tijdens het event de 4 belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de data-economie zoals die nu bestaat nog verre van duurzaam is. De Nederlander maakt zich zorgen om privacy, maar handelt tegenstrijdig. Vertrouwen, transparantie en controle blijken essentieel voor de relatie met bedrijfsleven.

Presentatie: Wat ga je doen na 25 mei (Insights, cases en Q&A)

De nieuwe wetgeving is sinds 25 mei officieel in werking getreden. Maar wat volgt er na deze deadline? Matthias De Bruyne, legal counsel, sprak erover tijdens de AVG voorlichting. In zijn presentatie blikt hij aan de hand van twee cases terug op de meest opvallende ontwikkelingen van de laatste maanden voor de AVG deadline. Daarnaast geeft hij tips om je voor te bereiden op de eerste week na de intreding van de AVG en tips voor wie er nog niet (helemaal) klaar is voor de AVG.

Dialoog met de Autoriteit Persoonsgegevens

Een videoboodschap met de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens(Aleid Wolfsen) over zijn visie op handhaving, boetes en de intentie van de AVG. In de video geeft Aleid Wolfsen antwoord op de vragen:

  • Wanneer bestempelt u de AVG als een succes?
  • Vaak wordt de AVG negatief uitgelegd. Gelukkig zijn er ook partijen die de AVG bestempelen als een kans. Hoe formuleert u deze kans?
  • Hoe gaat de AP handhaven na 25 mei? Gaan jullie steekproefgewijs te werk, of gaan jullie op basis van klachten inzoomen op specifieke organisaties/sectoren?
  • De AP heeft eerder aangegeven kleine ondernemers anders te gaan bekijken dan multinationals. Wat betekent ‘andere behandeling’ Zijn de eisen aan compliance lager of zijn de boetes lager?
  • In het verleden werd door de AP jaarlijks een aantal speerpunten gecommuniceerd voor de focus van de handhaver Welke speerpunten hebben jullie voor 2018 geformuleerd?
  • Van de AVG moet organisaties veel afwegingen maken. Kun je een boete krijgen als je met goede argumenten tot een (volgens de AP) verkeerde conclusie bent gekomen?