Overzicht Actueel

Explained: whatsapp

Technologie loopt op wetgeving vooruit. DDMA ziet het als haar taak het juridisch kader te schetsen van nieuwe marketingmogelijkheden, zoals de inzet van WhatsApp. Het gebruik van deze populaire online berichtendienst als marketingkanaal raakt de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Daarnaast heb je rekening te houden met de algemene voorwaarden van WhatsApp. Lees in dit document wat dat concreet inhoudt.