Overzicht Actueel

Checklist Toestemming

Checklist toestemming

Voor het verwerken van persoonsgegevens heb je altijd een rechtsgrond nodig. Toestemming is één van de zes rechtsgronden waaruit je kunt kiezen.

Aan het uitvragen en kunnen aantonen van toestemming zitten enkele voorwaarden. Alleen wanneer je hieraan voldoet, is toestemming een geldige rechtsgrond. Met behulp van deze Checklist Toestemming kun je gemakkelijk toetsen of je voldoet aan de AVG-vereisten van toestemming.

Let op! Deze checklist is een hulpdocument bij het uitgebreidere document ‘Toestemming’ uit 2018. Als DDMA-lid kun je het document ‘Toestemming’ hier aanvragen. De checklist is voor iedereen beschikbaar: