Overzicht Actueel

Beacons: Hoe heurt het eigenlijk?

telefoon

Marketingtechnologie loopt op wetgeving vooruit. DDMA ziet het als haar taak het juridische kader te schetsen voor deze technologie voor marketingdoeleinden. Dit doen wij onder de vlag ‘Hoe heurt ’t eigenlijk’. In deze editie staat de inzet van beacons centraal. Een nieuwe technologie die de online en offline wereld met elkaar in verbinding kan brengen, maar die ook aanzienlijke risico’s op het gebied van privacy met zich meebrengt. Extra reden voor DDMA om daar als brancheorganisatie meer duidelijkheid over te verschaffen.

‘Beacons; hoe heurt ’t eigenlijk’ gaat in op:

  • Hoe verkrijg je toestemming?
  • Hoe informeer je?
  • Hoe trek je toestemming in?
  • En hoe zit het dan met pushberichten?

Ben je lid van DDMA en heb je vragen over de inzet van beacons of andere marketing kanalen? Neem dan contact op via 020-4528413 of via matthiasdebruyne@ddma.nl of saramosch@ddma.nl.

In 2017 bereidt DDMA haar leden stap voor stap voor op de komst van de Europese Datawet (AVG). Wil jij deze informatie niet missen, laat dit ons dan weten. Dan zorgen wij dat je uitgenodigd wordt voor de voorlichtingsbijeenkomst en aangemeld bent op de juridische nieuwsbrief. In 2017 auditen wij onze leden of zij AVG-proof zijn via de hernieuwde versie van de Privacy Waarborg audit.