Overzicht Actueel

ACM publiceert definitieve Leidraad Online Beïnvloeding

De ACM publiceert vandaag de definitieve Leidraad ‘Bescherming van de online consument’. In de Leidraad stelt de ACM de grenzen vast waar ‘online verleiding’ overgaat in ‘misleiding’. Het tegengaan van ‘online misleiding’ is een van de speerpunten op de ACM-agenda voor het komende jaar en de ACM ziet de Leidraad als belangrijke volgende stap in dit proces. De ACM zal aan de hand van de leidraad gaan handhaven.

Naar aanleiding van een eerdere conceptversie van de Leidraad verzocht DDMA de ACM om in gesprek te gaan met bedrijven uit de sector en concrete casussen verder uit te werken. De ACM geeft gehoor aan dit verzoek en wil in de komende periode voorlichting over het onderwerp gaan geven aan bedrijven.

Meer weten? Neem dan contact op met onze Manager public affairs Mariet Feenstra (marietfeenstra@ddma.nl).

 

You can find the English version of the ‘Guidelines on the protection of the online consumer’ here.