Spring naar content

Achtergrond van de Moderniseringsrichtlijn

Als onderdeel van een grotere hervorming van het consumentenrecht (de ‘new deal’ voor consumenten) heeft de Europese wetgever in 2018 een voorstel voor de Moderniseringsrichtlijn geïntroduceerd. Met de richtlijn worden in essentie twee doelen nagestreefd. Ten eerste moeten de nieuwe regels betere handhaving van Europese consumentenregels mogelijk maken. Ten tweede is het idee dat de regels het consumentenrecht beter geschikt maken voor met name digitale ontwikkelingen.

Het Nederlandse wetsvoorstel om de regels uit deze richtlijn in het Nederlandse recht te implementeren is recent door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De regels worden vanaf 28 mei 2022 van toepassing.

Belangrijkste wijzigingen voor online marketing

Onlinemarktplaatsen

Onlinemarktplaatsen, zoals Amazon en bol.com, moeten voortaan meer informatie verstrekken over third-party sellers die op zulke platformen producten verkopen. Zo moet duidelijk zijn of op een overeenkomst consumentenregels van toepassing zijn en bij wie een consument bij problemen kan aankloppen: is dat het platform, of de derde verkoper die het product heeft geleverd? Ook moeten platformen voortaan informatie geven over de rankschikking van hun aanbiedingen: voor consumenten moet duidelijk zijn waarom een bepaalde aanbieding hoger in een lijstje staat dan een andere aanbieding. Voor online zoekfuncties gaan vergelijkbare verplichtingen gelden.

Consumentenreviews

Websites die verwijzen naar ervaringen van consumenten moeten deze reviews op echtheid gaan controleren. Ook komt er een informatieverplichting over of en hoe aanbieders hebben gecontroleerd dat beoordelingen afkomstig zijn van consumenten die een product daadwerkelijk hebben aangeschaft. Het tegen betaling (laten) plaatsen van bijvoorbeeld neplikes wordt in het geheel verboden.

Gepersonaliseerde prijzen

Als een webwinkel gepersonaliseerde prijzen hanteert, moet de handelaar daar voortaan over informeren. Deze verplichting geldt overigens niet voor dynamic en real-time pricing.

Diensten aanbieden in ruil voor persoonsgegevens

Online diensten die in ‘ruil’ voor het verstrekken van persoonsgegevens toegankelijk zijn, zoals socialmediadiensten, krijgen met extra regels te maken. Een consument mag zo’n ‘ruilovereenkomst’ bijvoorbeeld voortaan binnen veertien dagen ontbinden.

Andere wijziging: sancties

Naast de inhoudelijke wijzigingen die ik hiervoor noemde, gaan er ook op het gebied van handhaving van consumentenregels dingen veranderen. Handhavende autoriteiten, zoals in Nederland de Autoriteit Consument & Markt (ACM), moeten voortaan rekening houden met een lijst met criteria bij het bepalen van een passende sanctie als een handelaar regels overtreedt. Als een overtreding in meerdere EU-lidstaten plaatsvindt, mogen lidstaten voortaan een geldboete opleggen van maximaal vier procent van de jaaromzet van een handelaar.

Ben je lid van DDMA en heb je een vraag over de nieuwe regels die vanaf 28 mei van toepassing zijn? Mail dan naar legal@ddma.nl.

Martijn Poulus

IT Privacy Advocaat | The Data Lawyers

Ook interessant

Lees meer
Legal |

Europese Commissie kondigt onderzoek aan naar de rol van Meta rondom de Europese verkiezingen

Over minder dan een maand staan de Europese Parlementsverkiezingen voor de deur. De Europese Commissie laat op 30 april via een nieuwsbericht weten dat zij in het kader van deze…
Lees meer
E-mail |

The Loyalty Journey: From One-Time Purchase to Fans for Life

Loyalty is often seen as a phase in the customer journey, but if you really want to approach it well, you should consider loyalty as a separate journey. This journey…
Lees meer
Post |

Post-case: Stem de look & feel van post goed af op je doelgroep

De DDMA Commissie Post wil marketeers de toegevoegde waarde van post in de mediamix laten zien. Daarom lichten we regelmatig een case uit van een merk dat goede ervaringen én…