Spring naar content

Achtergrond van de Moderniseringsrichtlijn

Als onderdeel van een grotere hervorming van het consumentenrecht (de ‘new deal’ voor consumenten) heeft de Europese wetgever in 2018 een voorstel voor de Moderniseringsrichtlijn geïntroduceerd. Met de richtlijn worden in essentie twee doelen nagestreefd. Ten eerste moeten de nieuwe regels betere handhaving van Europese consumentenregels mogelijk maken. Ten tweede is het idee dat de regels het consumentenrecht beter geschikt maken voor met name digitale ontwikkelingen.

Het Nederlandse wetsvoorstel om de regels uit deze richtlijn in het Nederlandse recht te implementeren is recent door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De regels worden vanaf 28 mei 2022 van toepassing.

Belangrijkste wijzigingen voor online marketing

Onlinemarktplaatsen

Onlinemarktplaatsen, zoals Amazon en bol.com, moeten voortaan meer informatie verstrekken over third-party sellers die op zulke platformen producten verkopen. Zo moet duidelijk zijn of op een overeenkomst consumentenregels van toepassing zijn en bij wie een consument bij problemen kan aankloppen: is dat het platform, of de derde verkoper die het product heeft geleverd? Ook moeten platformen voortaan informatie geven over de rankschikking van hun aanbiedingen: voor consumenten moet duidelijk zijn waarom een bepaalde aanbieding hoger in een lijstje staat dan een andere aanbieding. Voor online zoekfuncties gaan vergelijkbare verplichtingen gelden.

Consumentenreviews

Websites die verwijzen naar ervaringen van consumenten moeten deze reviews op echtheid gaan controleren. Ook komt er een informatieverplichting over of en hoe aanbieders hebben gecontroleerd dat beoordelingen afkomstig zijn van consumenten die een product daadwerkelijk hebben aangeschaft. Het tegen betaling (laten) plaatsen van bijvoorbeeld neplikes wordt in het geheel verboden.

Gepersonaliseerde prijzen

Als een webwinkel gepersonaliseerde prijzen hanteert, moet de handelaar daar voortaan over informeren. Deze verplichting geldt overigens niet voor dynamic en real-time pricing.

Diensten aanbieden in ruil voor persoonsgegevens

Online diensten die in ‘ruil’ voor het verstrekken van persoonsgegevens toegankelijk zijn, zoals socialmediadiensten, krijgen met extra regels te maken. Een consument mag zo’n ‘ruilovereenkomst’ bijvoorbeeld voortaan binnen veertien dagen ontbinden.

Andere wijziging: sancties

Naast de inhoudelijke wijzigingen die ik hiervoor noemde, gaan er ook op het gebied van handhaving van consumentenregels dingen veranderen. Handhavende autoriteiten, zoals in Nederland de Autoriteit Consument & Markt (ACM), moeten voortaan rekening houden met een lijst met criteria bij het bepalen van een passende sanctie als een handelaar regels overtreedt. Als een overtreding in meerdere EU-lidstaten plaatsvindt, mogen lidstaten voortaan een geldboete opleggen van maximaal vier procent van de jaaromzet van een handelaar.

Ben je lid van DDMA en heb je een vraag over de nieuwe regels die vanaf 28 mei van toepassing zijn? Mail dan naar legal@ddma.nl.

Martijn Poulus

Voormalig Advocaat en senior legal counsel bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

Vacature: Senior Legal Counsel DDMA

Als Senior Legal Counsel bij DDMA werk je in het hart van de Nederlandse marketingwereld. Die wereld staat nooit stil en strekt zich uit van influencermarketing tot fondsenwerving en van…
Lees meer
Search |

Demian Bake (Vandentop Tuinhout): ‘Clearly make the connection between different data points in writing your case’

Only two weeks left until registration for the Friends of Search Awards closes. Ambitious search specialists have until February 17th to submit their cases. To gain insight on what participating…
Lees meer
Search |

Barry Adams (Polemic Digital): News publishers really need to double down on what makes them unique in terms of their journalistic output

As a news publisher it can be hard to protect your website from the effects of Google algorithm updates. In this interview, Barry Adams, Independent SEO Consultant (Polemic Digital), Co-founder…