Spring naar content

Achtergrond: voorstel voor AI Act

Alweer in 2021 heeft de Europese Commissie in de vorm van de Artificial Intelligence Act (AI Act) nieuwe regels voorgesteld om het gebruik van Artificial Intelligence (AI)-technologie te reguleren. Het voorstel wordt op dit moment besproken in de Europese Raad en het Europees Parlement en bevindt zich dus nog in de ontwikkelfase.

Afhankelijk van de finale tekst van de AI Act is het mogelijk dat bepaalde marketingactiviteiten waarbij AI-technologie wordt ingezet in meerdere of mindere mate door de AI Act zal worden gereguleerd. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van AI bij data-analyse; personalisatie; marketing automation, smart advertising, A/B-testing en contentcreatie.

Oproep: deelname MKB-toets

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Ministerie EZK) organiseert op donderdag 22 september 2022 een ‘MKB-toets’ over het door de Europese Commissie gepubliceerde concept voor de AI Act. De MKB-toets heeft de vorm van een panelgesprek met ondernemers binnen het MKB, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorgestelde AI Act en de te verwachten regeldrukkosten. Ben je lid van DDMA, behoort je bedrijf tot het MKB, verwacht je met de toekomstige AI Act in aanraking te komen en wil je deelnemen aan het panelgesprek? Stuur dan voor donderdag 15 september 2022 een e-mail naar legal@ddma.nl.

Ben je lid van DDMA en heb je een vraag over de AI Act? Stuur dan een e-mail naar legal@ddma.nl.

Martijn Poulus

Voormalig Advocaat en senior legal counsel bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
Artificial Intelligence |

Podcast Shaping the Future: AI en machine learning verandert de relatie tussen mens en machine

Shaping the future is een podcast van branchevereniging DDMA die vooruitblikt op de marketingtrends van de toekomst. Elke aflevering gaat een DDMA commissielid in gesprek met een gast-expert uit de…
Lees meer
Artificial Intelligence |

The status quo in the adoption of AI

If you take a peek at the average company’s strategy nowadays, the chances are high that you will find Artificial Intelligence (AI) playing a significant role. However, despite all endeavours…
Lees meer
Artificial Intelligence |

De status quo van de adoptie van AI

Tegenwoordig is de kans groot dat bij de strategie van een gemiddeld bedrijf er sprake is van een belangrijke rol voor AI (kunstmatige intelligentie). Maar ondanks vele inspanningen in de…