Spring naar content

De Code Fieldmarketing is sinds 1 januari 2016 van kracht, de Gedragscode Fieldmarketing trad al een jaar eerder in werking. De Codes richten zich op verschillende vormen van werving, waaronder straatwerving en huis-aan-huis-werving. De afgelopen jaren heeft de fieldmarketingsector te maken gehad met coronamaatregelen, wordt er meer door intermediairs geworven en kijkt ook de (lokale) politiek meer naar het voorkomen van consumentenirritatie. Genoeg reden om de Codes kritisch onder de loep te nemen en zo te blijven werken aan een toekomstbestendige fieldmarketingsector voor consument, bureau en opdrachtgever.

De DDMA Commissie Fieldmarketing heeft al een deel van het voorwerk gedaan en gekeken op welke punten de Codes een update nodig hebben. Daar kijken we uiteraard graag samen naar met mensen die de Codes in de praktijk gebruiken. Wil jij meedenken over en meeschrijven aan de verbeteringen? Meld je dan vóór 26 augustus aan bij DDMA’s legal counsel Sara Mosch via saramosch@ddma.nl. Het project gaat in september van start.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Herziene Code Fieldmarketing goedgekeurd door DDMA-leden

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart zijn de herziene Code Fieldmarketing en Gedragscode Fieldmarketing unaniem aangenomen door de leden van DDMA. Zodra de Code Fieldmarketing is goedgekeurd…
Lees meer
Fieldmarketing |

Gedragscode: Code Fieldmarketing

In deze Gedragscode voor Fieldmarketing (GFM) (2015) zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten Directe Verkoop en Promotie (via de kanalen streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving) door…
Lees meer
Fieldmarketing |

Update over plannen Ministerie EZK voor telemarketing en colportage

Op maandag 27 maart hebben vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hun eerder aangekondigde plannen voor telemarketing en colportage (huis-aan-huis-werving) verder aan ons toegelicht. In dit…