Spring naar content

In de telemarketingsector hebben de laatste jaren grote ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de opkomst van intermediairs, de tijdelijke wervingsstop in de energiesector en de overgang naar een opt-in-systeem. De overheid verwacht bovendien een kritische blik van de branche op kwaliteit en consumententevredenheid. Voor DDMA reden om de Code Telemarketing aan te scherpen, om zo te blijven werken aan een toekomstbestendige telemarketingsector voor consument, bureau en opdrachtgever.

De DDMA Commissie Telemarketing heeft op basis van een eerste analyse een voorstel gemaakt voor verbeteringen van de Code. Daar kijken we uiteraard graag naar samen met experts die de Code in de praktijk gebruiken. Wil jij meedenken over verbeteringen in de zelfregulering en het verschil maken voor de sector? Meld je dan vóór 9 juni aan bij DDMA’s legal counsel Sara Mosch via saramosch@ddma.nl. Het herzieningstraject gaat daarna zo snel mogelijk van start.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Politiek presenteert zéér drastische plannen: einde klantrelatie bij telemarketing, én verplichte afkoelperiode bij deurverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, voorgesteld nieuwe regelgeving te introduceren voor telemarketing en fieldmarketing. Volgens het plan krijgen consumenten bij verkoop…
Lees meer
DDMA |

Vacature: Commissielid DDMA Telemarketing – Goed doel (op vrijwilligersbasis)

Ben jij werkzaam bij een goed doel en verantwoordelijk voor Telemarketing? Heb jij interesse om een belangrijke rol te spelen in het vormgeven en verder professionaliseren van het vakgebied in…
Lees meer
Legal |

Dit gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de herziene Code Telemarketing

Vanaf 1 maart 2024 is de herziene Code Telemarketing daarmee voor leden van DDMA in werking getreden. De code wordt handhaafbaar zodra deze is goedgekeurd bij en door de Stichting…