Spring naar content

In de telemarketingsector hebben de laatste jaren grote ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de opkomst van intermediairs, de tijdelijke wervingsstop in de energiesector en de overgang naar een opt-in-systeem. De overheid verwacht bovendien een kritische blik van de branche op kwaliteit en consumententevredenheid. Voor DDMA reden om de Code Telemarketing aan te scherpen, om zo te blijven werken aan een toekomstbestendige telemarketingsector voor consument, bureau en opdrachtgever.

De DDMA Commissie Telemarketing heeft op basis van een eerste analyse een voorstel gemaakt voor verbeteringen van de Code. Daar kijken we uiteraard graag naar samen met experts die de Code in de praktijk gebruiken. Wil jij meedenken over verbeteringen in de zelfregulering en het verschil maken voor de sector? Meld je dan vóór 9 juni aan bij DDMA’s legal counsel Sara Mosch via saramosch@ddma.nl. Het herzieningstraject gaat daarna zo snel mogelijk van start.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Artificial Intelligence |

Digital Humans: 11 insights over deze innovatieve vorm van klantcontact

Gepaard met alle ontwikkelingen rondom Generative AI zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van Conversational AI. En dan in het bijzonder de komst van de meest geavanceerde vorm: Digital…
Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…
Lees meer
Legal |

Boete DGB Energie voor misleidende telefonische verkoop door intermediairs bevestigd door rechtbank

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde energieleverancier DGB Energie vorig jaar juni een boete op van 400.000 euro op, wegens het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van…