Spring naar content

In de telemarketingsector hebben de laatste jaren grote ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de opkomst van intermediairs, de tijdelijke wervingsstop in de energiesector en de overgang naar een opt-in-systeem. De overheid verwacht bovendien een kritische blik van de branche op kwaliteit en consumententevredenheid. Voor DDMA reden om de Code Telemarketing aan te scherpen, om zo te blijven werken aan een toekomstbestendige telemarketingsector voor consument, bureau en opdrachtgever.

De DDMA Commissie Telemarketing heeft op basis van een eerste analyse een voorstel gemaakt voor verbeteringen van de Code. Daar kijken we uiteraard graag naar samen met experts die de Code in de praktijk gebruiken. Wil jij meedenken over verbeteringen in de zelfregulering en het verschil maken voor de sector? Meld je dan vóór 9 juni aan bij DDMA’s legal counsel Sara Mosch via saramosch@ddma.nl. Het herzieningstraject gaat daarna zo snel mogelijk van start.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Telemarketing |

Oproep: denk mee over de herziening van de Code Telemarketing

De Code Telemarketing, de zelfreguleringscode die ervoor zorgt dat organisaties op een verantwoorde manier telemarketing inzetten, is voor het laatst herzien in 2020. Sindsdien is er veel gebeurd in de…
Lees meer
Fieldmarketing |

Update over plannen Ministerie EZK voor telemarketing en colportage

Op maandag 27 maart hebben vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hun eerder aangekondigde plannen voor telemarketing en colportage (huis-aan-huis-werving) verder aan ons toegelicht. In dit…
Lees meer
Fieldmarketing |

DDMA uit zorgen over nieuwe plannen Ministerie EZK voor telemarketing en colportage

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft recent nieuwe plannen voor maatregelen gericht op telemarketing en colportage (huis-aan-huiswerving) gedeeld in een sessie met verschillende stakeholders. In samenwerking met…