Spring naar content

Meerwaarde van Telemarketing Benchmark

De DDMA Commissie Telemarketing wil de telemarketingsector verder professionaliseren. Een helder overzicht van cijfers over het B2C telemarketing outbound-landschap helpt daarbij. Met deze cijfers kunnen telemarketingprofessionals via een interactief dashboard hun eigen data vergelijken met anderen, bijvoorbeeld op het vlak van het aantal gebelde personen en het aantal effectieve telefoontjes, maar ook het aantal klachten. Sectorbreed laten we met deze cijfers zien dat we onze zelfreguleringsplicht serieus nemen. Ook vormen de cijfers een goede onderbouwing voor de gesprekken die we vanuit DDMA met beleidsmakers en toezichthouders hebben. Het doel is om de Telemarketing Benchmark jaarlijks te publiceren, zoals DDMA eerder deed met de E-mail Benchmark.

Contactcenters gezocht

Om een zo compleet overzicht te creëren van de telemarketingsector, zijn we op zoek naar contactcenters die als partners willen deelnemen aan de Telemarketing Benchmark. Als partner lever je gespecificeerde campagnedata aan. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met deze data. Partners leveren hun data geanonimiseerd aan, en de verzameling en verwerking gebeurt door DDMA als onafhankelijke partij. Deelnemers hebben dus geen toegang tot elkaars dataset. 

Door mee te doen aan dit onafhankelijke initiatief, lever je een bijdrage aan het verder professionaliseren van de branche én het verder ontwikkelen van je eigen dienstverlening. Ook word je als partner genoemd in het dashboard zelf, het persbericht en verschillende andere publicitaire uitingen. Bovendien ben je aanwezig bij een rondetafelsessie met experts uit de markt, om gezamenlijk de cijfers te duiden.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan contact op met onze market insights specialist Nanda Appelman via nandaappelman@ddma.nl.

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

Houvast bij het navigeren door het Voice- en Conversational AI-landschap

Voice en conversational AI hebben na hun intrede in het marketingdomein toepassingen gevonden in eindeloos veel disciplines en sectoren. Zeker als nieuwkomer kan het navigeren door het voice- en conversational…
Lees meer
Telemarketing |

Market analysis: the integration of sales and service

A rise in the integration of sales and service within organizations hasn’t gone unnoticed by the Telemarketing Commission. This new shift towards ‘commercial inbound’ is one with great potential. Are…
Lees meer
Legal |

Boete van 1,8 miljoen voor energieleverancier vanwege misleidende telemarketing door intermediairs

De ACM heeft energieleverancier Budget Thuis een boete van 1,8 miljoen euro opgelegd voor het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van energiecontracten. Voor het telefonisch werven van nieuwe…