Spring naar content

Als branchevereniging voor data en marketing is DDMA blij met deze uitspraak van de minister tijdens het debat. Wij streven met onze leden naar een eerlijk, veilig en transparant online advertentie-ecosysteem. Daarom juichen we de komst van de Digital Services Act, die transparantieverplichtingen voor gerichte online advertenties introduceert, toe. Alleen met meer transparantie herstellen we het vertrouwen van de consument. Maar een verbod op of een beperking van gepersonaliseerd adverteren schiet zijn doel voorbij en is bovendien schadelijk voor met name MKB’ers, innovatieve ondernemers en andere kleine organisaties.

Deze organisaties maken gebruik van gepersonaliseerde advertenties om laagdrempelig hun bestaande of potentiële klanten te bereiken, fondsen te werven en te informeren. Zij moeten de mogelijkheid behouden om hun producten, diensten en informatie onder de aandacht te brengen bij consumenten. Bedrijfsleven en politiek moeten daarom samen tot een inzet van gepersonaliseerd adverteren komen die de positie van consumenten en ondernemers beter waarborgt. Dit stelden we vorige maand ook al, in een reactie op een oproep van 19 Europarlementariërs tot het boycotten van advertentieplatforms.

Duidelijk verschil tussen desinformatie en personalisatie

Naast de Europarlementariërs wil ook de koepel van Europese toezichthouders (EDPB) strengere regulering van gepersonaliseerd adverteren via de DSA. We delen de zorgen over het huidige advertentie-ecosysteem die bij hen leven ook. De vele desinformatie die via de grote digitale platforms wordt verspreid moet worden aangepakt. Het verspreiden van desinformatie en relevant, gepersonaliseerd adverteren zijn echter twee totaal verschillende dingen. In een goed functionerend advertentie-ecosysteem is er juist behoefte aan op de persoon afgestemde inhoud, bijvoorbeeld op basis van gedrag en zoekgeschiedenis. Personalisatie zorgt ervoor dat je inhoud te zien krijgt die voor jou relevant is, in de overload aan informatie die online op mensen afkomt.

Privacyvriendelijk gepersonaliseerd adverteren

Het bedrijfsleven werkt hard aan kwalitatief goede gepersonaliseerde advertenties, waar zo min mogelijk persoonsgegevens voor nodig zijn. Privacyvriendelijk gepersonaliseerd adverteren, waarbij de klant controle heeft over zijn gegevens, is mogelijk binnen de strikte regels uit de AVG voor dataminimalisatie. De politiek kan het bedrijfsleven hierbij helpen met voorlichting en tools voor naleving van bestaande regels én in het handhaven hiervan. Een simpel verbod of een beperking van gepersonaliseerd advertenties helpen de consument niet. Het zorgt er alleen voor dat het voor MKB’ers te moeilijk wordt om hun achterban te bereiken. De toezegging van Minister Blok dat er geen algeheel verbod komt is dus een stap in de goede richting.

Minister Blok komt nog schriftelijk of in een vervolgdebat terug op vragen die door PVV en D66 zijn ingediend. We houden je uiteraard van het vervolg van dit dossier op de hoogte. Ook is privacyvriendelijke personalisatie een van de focusthema’s van DDMA in 2022. Ben je lid van DDMA en heb je juridische een vraag? Stuur een mailtje naar legal@ddma.nl.

Ook interessant

Geen items gevonden