Spring naar content

Het kort geding tussen de Gemeente Utrecht en uitgeverij DPG Media B.V. ging voornamelijk om het belang van huis-aan-huisbladen, meer specifiek het Stadsblad Utrecht. Bij het ingevoerde opt-in stelsel voor de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk werd door de gemeente geen onderscheid gemaakt tussen reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. Daardoor mochten huis-aan-huisbladen alleen nog bezorgd worden bij inwoners met een JA/JA sticker op de brievenbus. Gezien het belang van de verspreiding van nieuws en informatie onder de inwoners van Utrecht, in dit geval via het Stadsblad, vindt het Hof dat het beleid van de Gemeente Utrecht in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Sluiproute reclame via huis-aan-huisbladen?
De gemeente Utrecht verweerde zich door te stellen dat een huis-aan-huisblad ruimte biedt voor een “sluiproute” van reclame. Daarbij wezen ze op het blad City Amsterdam, dat “slechts een minimum aan redactionele inhoud kent en verder reclame bevat.” Het Hof oordeelde dat het feit dat een blad uitgegeven wordt door een commerciële partij geen aanleiding is om de verspreiding van uitgegeven huis-aan-huisbladen te belemmeren. Juist omdat nieuwsmedia vaak afhankelijk zijn van reclame-inkomsten, kan door de aantasting daarvan het medium zelf (ernstig) worden getroffen.

Stadsblad Utrecht mag dus voorlopig nog worden bezorgd, tenzij er een NEE/NEE sticker is aangebracht. De bodemprocedure in deze zaak loopt nog. Het kan dus zo zijn dat tijdens deze procedure anders wordt geoordeeld, maar het hof acht dit niet aannemelijk.

Vorig jaar voerde Amsterdam een soortgelijk systeem in. In Amsterdam mogen huis-aan-huisbladen bij adressen zonder JA/JA sticker wél bezorgd worden.

Meer weten over de regels omtrent het verspreiden van post? Download hier de DDMA Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk en de DDMA Code Brievenbus Reclame, Huissampling en Direct Response.

Naomi van der Louw

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Influencermarketing |

De kracht van gecertificeerde influencers: Influencer marketing bij Coca-Cola

Eind april lanceerden DDMA, Stichting Reclame Code en Bond van Adverteerders het initiatief ‘Certified by influencerregels.com’. Hét sectorinitiatief, dat bestaat uit een e-learning en een register, dat influencers helpt wegwijs…
Lees meer
Legal |

European Accessibility Act: Toegankelijkheid wordt in 2025 een verplicht thema voor bedrijven

Vanaf medio 2025 moeten naast (semi-)overheden ook bedrijven zich committeren aan nieuwe toegankelijkheidsvereisten. Hiermee zet de Europese wetgever weer een stapje richting een inclusievere digitale samenleving. Deze ontwikkeling is positief…
Lees meer
DDMA |

Vacature: Legal Counsel DDMA

Als Legal Counsel bij DDMA werk je in het hart van de Nederlandse marketingwereld. Die wereld staat nooit stil en strekt zich uit van influencermarketing tot fondsenwerving en van AI…