Spring naar content

DDMA en de DDMA Commissie Fieldmarketing hebben als doel een toekomstbestendige fieldmarketingsector borgen voor consument, bureau en opdrachtgever. Goede zelfregulering helpt daarbij. Met de Code Fieldmarketing is sinds de inwerkingtreding in 2016 een solide basis gelegd om werving in goede banen te leiden. Door de vele ontwikkelingen in de markt heeft DDMA in 2022 het initiatief genomen om de zelfregulering kritisch onder de loep te nemen.

Met input van een groep afgevaardigden van bureaus, goede doelen en commerciële opdrachtgevers is de Code Fieldmarketing op negen punten aangepast. De veranderingen gaan onder meer over intermediairs, ketenverantwoordelijkheid, herkenbaarheid van wervers en werftijden. De Gedragscode Fieldmarketing kent herziene passages over training en beloning.

De Code Fieldmarketing gaat nu voor akkoord naar de SRC. Als de Code ook daar is goedgekeurd, wordt deze online gepubliceerd en start de handhaving ervan voor zowel leden als niet-leden van DDMA. De handhaving ligt bij de SRC. De Gedragscode Fieldmarketing is nu al online te vinden.

Op de hoogte blijven

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Herziene Code Fieldmarketing goedgekeurd door DDMA-leden

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart zijn de herziene Code Fieldmarketing en Gedragscode Fieldmarketing unaniem aangenomen door de leden van DDMA. Zodra de Code Fieldmarketing is goedgekeurd…
Lees meer
Fieldmarketing |

Gedragscode: Code Fieldmarketing

In deze Gedragscode voor Fieldmarketing (GFM) (2015) zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten Directe Verkoop en Promotie (via de kanalen streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving) door…
Lees meer
Fieldmarketing |

Update over plannen Ministerie EZK voor telemarketing en colportage

Op maandag 27 maart hebben vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hun eerder aangekondigde plannen voor telemarketing en colportage (huis-aan-huis-werving) verder aan ons toegelicht. In dit…