Spring naar content

DDMA en de DDMA Commissie Fieldmarketing hebben als doel een toekomstbestendige fieldmarketingsector borgen voor consument, bureau en opdrachtgever. Goede zelfregulering helpt daarbij. Met de Code Fieldmarketing is sinds de inwerkingtreding in 2016 een solide basis gelegd om werving in goede banen te leiden. Door de vele ontwikkelingen in de markt heeft DDMA in 2022 het initiatief genomen om de zelfregulering kritisch onder de loep te nemen.

Met input van een groep afgevaardigden van bureaus, goede doelen en commerciële opdrachtgevers is de Code Fieldmarketing op negen punten aangepast. De veranderingen gaan onder meer over intermediairs, ketenverantwoordelijkheid, herkenbaarheid van wervers en werftijden. De Gedragscode Fieldmarketing kent herziene passages over training en beloning.

De Code Fieldmarketing gaat nu voor akkoord naar de SRC. Als de Code ook daar is goedgekeurd, wordt deze online gepubliceerd en start de handhaving ervan voor zowel leden als niet-leden van DDMA. De handhaving ligt bij de SRC. De Gedragscode Fieldmarketing is nu al online te vinden.

Op de hoogte blijven

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Herziene Code Fieldmarketing in werking getreden

Na goedkeuring door Stichting Reclame Code is de vernieuwde Code Fieldmarketing per 1 augustus 2023 in werking getreden. De aanpassingen in de zelfregulering zijn per direct van kracht voor alle…
Lees meer
Fieldmarketing |

Reclamecode: Code Fieldmarketing

De Code voor Fieldmarketing wordt door de Stichting Reclame Code algemeen verbindend toegepast. Dit wil zeggen dat de CFM geldt voor alle adverteerders die gebruik maken van Fieldmarketing ongeacht of…
Lees meer
Fieldmarketing |

Plan EZK voor verkoop via telefoon, aan de deur en op straat: dit weten we nu

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, aangekondigd nieuwe regels in te willen voeren voor duurovereenkomsten die via telemarketing en fieldmarketing afgesloten worden.…