Spring naar content

Doordringend volgen uitfaseren

Om te beginnen: het statement van de EDPB is niet nieuw. Al in februari van dit jaar publiceerde de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS, je kunt dit zien als de Autoriteit Persoonsgegevens van Europa) hun opinie over de DSA. Daarin is vrijwel hetzelfde statement opgenomen dat nu is gepubliceerd door de EDPB als koepelorganisatie van alle Europese nationale toezichthouders. De EDPS drong er destijds al bij Europese wetgevers op aan dat online gepersonaliseerd adverteren op basis van doordringend volgen van personen over het internet uitgefaseerd dient te worden. De EDPS doelt daarmee bijvoorbeeld op third-party cookies die het mogelijk maken om personen over meerdere webpagina’s te volgen. Ook zouden er beperkingen moeten komen om bepaalde categorieën van data in te zetten voor gepersonaliseerd adverteren.

Geen algeheel verbod

In de onlangs gepubliceerde opinie van de EDPB, die gericht is op het totale pakket aan nieuwe regels waar de DSA onder valt, wordt gepersonaliseerd adverteren expliciet aangehaald als het gaat om het beschermen van fundamentele rechten en vrijheden. De EDPB neemt hier het eerdere statement van de EDPS over en roept nu als koepelorganisatie de wetgevers op om gepersonaliseerd adverteren op basis van doordringend volgen uit te faseren. Tegelijkertijd wordt hieraan toegevoegd dat er juist moet worden gekeken naar minder indringende vormen van adverteren waarbij het volgen van gebruikers niet nodig is. Daarmee lijkt de EDPB te erkennen dat een algeheel verbod op gepersonaliseerd adverteren te ver gaat en niet de oplossing is, maar dat er moet worden gekeken naar betere alternatieven die de fundamentele rechten van de gebruiker beschermen. Dit is in lijn met het standpunt van DDMA.

Daarnaast dringt de EDPB erop aan dat data van kinderen een categorie persoonsgegevens is die beperkt moet worden als het gaat om gepersonaliseerd adverteren. Het profileren van kinderen zou namelijk uiteindelijk verboden moeten worden. Daarmee geven ze invulling aan de eerdere opinie van de EDPS.

Paul Haars

Online marketeer bij Wilde Ganzen

Ook interessant

Lees meer
Conversion Rate Optimisation |

Dark patterns – wat mag wel en niet volgens de EDPB

De European Data Protection Board (EDPB – koepel van alle Europese privacytoezichthouders) heeft nieuwe guidelines vastgesteld over het herkennen en vermijden van dark patterns op sociale media. De guideline is…
Lees meer
Legal |

Europees akkoord op nieuwe regels voor digitale diensten

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 april hebben de Europese instellingen (wederom) bewezen dat niet alle wetgevingsprocessen langdurig zijn. Rond de klok van twee is er namelijk…
Lees meer
Legal |

Voorstel Digital Services Act goedgekeurd, zonder algeheel verbod op gerichte reclame

Het Europees Parlement heeft een aangepaste versie van het voorstel voor de Digital Services Act (DSA) goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen zijn verlichting van lasten voor micro- en kleine ondernemingen, meer…