Spring naar content

DDMA infographic E-mail tijdens coronacrisis

Download (2 MB)

Effectiviteit e-mail gestegen

E-mails blijken in deze tijd effectiever. Dat is te zien aan het feit dat veel organisaties hun open- (47%) en klikratio’s (46%) zien stijgen. Slechts 8% van de sector ziet een lichte daling in openratio’s. Daarnaast ziet 35% het aantal conversies als resultaat van e-mailmarketing omhoog gaan. Ook hier blijken organisaties die zich richten op consumenten (17%) of op zowel consumenten als zakelijke klanten (17%) het meest succesvol. Bij 35% is het aantal conversies gelijk gebleven.

Meer inschrijvingen

Naast de gestegen effectiviteit van e-mails, is ook het aantal e-mailinschrijvingen volgens 26% van de organisaties gestegen – zeker voor organisaties die zich op consumenten (9%) richten of op zowel consumenten als zakelijke klanten (11%). Bovendien is bij een ruime meerderheid (57%) het aantal afmeldingen voor e-mails gelijk gebleven. 11% geeft zelfs aan dat het aantal afmeldingen is teruggelopen.

Budgetten gelijk of gestegen

Dat e-mail belangrijker is geworden zien we ook terug in de verdeling van budgetten. Bij 17% van de organisaties is het budget voor e-mail namelijk gestegen. Bij het overgrote deel (61%) blijft het budget voor e-mail gelijk. Daarnaast laten de meeste organisaties (59%) de de investeringen voor e-mailmarketing gewoon volgens plan verlopen. Ook zegt 48% op dit moment meer e-mails te versturen van voor de coronacrisis.

Tone of voice is belangrijk in crisistijd

Inhoudelijk geven veel organisaties aan hun e-mailcommunicatie aan te passen naar de situatie. Zo lag de nadruk in het begin van de crisis vooral op informatieve, servicegerichte e-mails, waarin marketeers goed letten op de toon van hun berichtgeving. Een maand verder blijken commerciële berichten voor conversiegerichte e-mailmarketing weer op gang te komen met als doel de verwachte omzetverliezen enigszins goed te maken.

E-mail: een crisisbestendig marketingkanaal

Diana Janssen, directeur van DDMA: “De vorige week gepubliceerde DDMA Barometer liet al zien dat organisaties de afgelopen tijd e-mail meer inzetten. Met dit onderzoek hebben we in kaart gebracht hoe onze leden het kanaal e-mail de afgelopen 3 maanden hebben ingezet. De cijfers laten zien dat e-mail in deze tijd een van de meest effectieve kanalen is voor interactie met consumenten. Uit de gestegen ratio’s en conversies blijkt duidelijk dat consumenten de manier van mailen van organisaties waarderen.”

Over dit onderzoek

Aan deze enquête, afgenomen in mei 2020, hebben 54 organisaties uit 17 verschillende branches deelgenomen. De organisaties bestaan 54% uit adverteerders en 31% uit consultancy- of marketingbureaus. In de enquête is gevraagd naar de impact van de coronacrisis op de inzet van e-mail in de periode maart tot en met april 2020. Wat de impact van de coronacrisis op het gehele jaar zal zijn, moet blijken uit de jaarlijkse DDMA Nationale E-mail Benchmark. De resultaten van het afgelopen jaar vind je hier.

Ook interessant

Lees meer
E-mail |

Discover the Magic of Interactive Email Marketing

In the rapidly evolving world of digital marketing, brands are constantly competing for consumers’ attention. With hundreds of emails flooding inboxes daily, it’s crucial to stand out and remain relevant.…
Lees meer
Conversational AI |

Mastering WhatsApp marketing automation: Tips and tricks

As marketers, we’re familiar with the classic marketing channels. Email, PPC, SEO, social media, even SMS. But, what about WhatsApp…? WhatsApp isn’t just a personal messaging app, it also boasts marketing…
Lees meer
E-mail |

Interactive Email Examples, Tips and Tricks (with Jennifer Birks)

You may have seen them: interactive emails. They are the most engaging type of emails we can produce tech-wise. But… somehow, somewhere, something makes that these are more rare than…