Deze data is gebaseerd op:
- 4,7 miljard emails
- 185 duizend campagnes

Legenda:

COR

Confirmed Open Rate (COR)

Het aantal bevestigde opens gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails.

COR

Click Through Rate (CTR)

Het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails

COR

Click to Open Rate (CTO)

Het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens voor dat bericht.