Spring naar content

Privacy gaat verder dan alleen voldoen aan (nieuwe) verordeningen zoals de AVG. Het doel van deze pilot is daarom te onderzoeken hoe organisaties, met name het MKB, ervan overtuigd kunnen worden dat een verantwoorde omgang met persoonsgegevens kansen biedt. Het streven is om ze te laten zien, wat ze kunnen doen met informatie en best practices.

Deze workshops zijn het vervolg op het privacyraamwerk RESPECT4U, dat is ontwikkeld door PI.LAB/TNO. Dit raamwerk is gemaakt om bedrijven te ondersteunen bij verantwoorde omgang met persoonsgegevens en  te helpen privacy als een kans te zien. PI.LAB/TNO is een onderzoekscollectief van universiteiten en onderzoeksbureau TNO. In samenwerking met  ECP|Platform voor de InformatieSamenleving wordt het raamwerk uitgewerkt tot concrete output. Deze pilot is daar onderdeel van.

Esther van de Bovenkamp

Voormalig Programmamanager bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
ePrivacy Verordening |

Telemarketing alleen nog met toestemming consument

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen dat telemarketing alleen nog toestaat met toestemming. Tijdens de behandeling van de Energiewet is namelijk een voorstel aangenomen dat het…
Lees meer
Post |

Brievenbusreclame en zelfregulering: hier moet je op letten als marketeer

Dat het bereiken van (nieuwe)klanten en donateurs effectief is met post, is een bewezen feit. Recent onderzoek* laat zien dat de overall waardering voor post de afgelopen jaren is toegenomen.…
Lees meer
E-mail |

Discover the Magic of Interactive Email Marketing

In the rapidly evolving world of digital marketing, brands are constantly competing for consumers’ attention. With hundreds of emails flooding inboxes daily, it’s crucial to stand out and remain relevant.…