Spring naar content

De plannen van deelnemers aan de Coalitie moeten eraan bijdragen dat de volledige potentie van artificiële intelligentie wordt benut. Nederland moet uitblinken ten opzichte van andere landen door een goede samenwerking tussen partijen. De Coalitie wil ook nadrukkelijk de maatschappelijke zorgen over artificiële intelligentie adresseren – de menselijke kant van artificiële intelligentie moet een prominente plek krijgen in de uitwerking.

DDMA ziet deelname aan de AI Coalitie als een belangrijk platform om te laten zien wat de toepassing van artificiële intelligentie kan betekenen voor de data gedreven marketing sector. Tegelijkertijd wil DDMA via de Coalitie een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over artificiële intelligentie.

Naast DDMA nemen meer dan 65 bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen deel aan de Nederlandse AI Coalitie. De Actieagenda van de Coalitie is tegelijk gepresenteerd met het Rijksbrede Strategisch Actieplan Artificial Intelligence (SAPAI) van de overheid. Meer informatie over de NL AIC en de actieagenda is te vinden op de website van de coalitie: www.nlaic.com.

Mariet Feenstra

Voormalig Public Affairs bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
ePrivacy Verordening |

Telemarketing alleen nog met toestemming consument

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen dat telemarketing alleen nog toestaat met toestemming. Tijdens de behandeling van de Energiewet is namelijk een voorstel aangenomen dat het…
Lees meer
Post |

Brievenbusreclame en zelfregulering: hier moet je op letten als marketeer

Dat het bereiken van (nieuwe)klanten en donateurs effectief is met post, is een bewezen feit. Recent onderzoek* laat zien dat de overall waardering voor post de afgelopen jaren is toegenomen.…
Lees meer
E-mail |

Discover the Magic of Interactive Email Marketing

In the rapidly evolving world of digital marketing, brands are constantly competing for consumers’ attention. With hundreds of emails flooding inboxes daily, it’s crucial to stand out and remain relevant.…