Overzicht Cookies

Aanpassing cookiewet Memorie van Toelichting – april 2014

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a).