Op het moment zijn websites verplicht toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies of vergelijkbare technieken zoals trackingscripts of pixels. Na de aanpassing in 2015 bestaat er een uitzondering voor cookies die puur functioneel of noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Ook analysecookies zoals Google Analytics zijn toegestaan, zo lang deze een geen- of geringe privacy impact hebben. Voor Google Analytics betekent dit dat je ze privacy-vriendelijk moet instellen. Het is momenteel nog toegestaan om een zogenaamde ‘cookiewall’ te hanteren, waarbij je bezoekers niet toelaat op de website wanneer ze geen toestemming willen geven voor het plaatsen van cookies. Bijvoorbeeld in situaties waar je gratis content aanbiedt en voor inkomsten afhankelijk bent van advertenties.

In het ePV wetsvoorstel staat dit punt ter discussie: er wordt gesproken over een verbod op de cookiewall. DDMA stelt zich op het standpunt dat ‘voorwaardelijke toegang’ mogelijk moet zijn.

Een andere verandering in het wetsvoorstel is de manier waarop toestemming kan worden gegeven. De Europese Commissie stelt voor dat browser aanbieders het toestemmingsproces moeten faciliteren. Zij zouden wettelijk verplicht worden om functionaliteit in te bouwen waarin gebruikers via de browserinstellingen cookies kunnen toestaan of weigeren.

Meer over cookies: