Overzicht Actueel

Template: Beoordeling Gerechtvaardigd Belang

Het gerechtvaardigd belang is een van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee je persoonsgegevens kan verwerken voor marketingdoeleinden. Deze grondslag vereist een doordachte afweging tussen het privacybelang van de betrokkene en het zakelijke belang van jouw organisatie. Zo’n belangenafweging maken is best ingewikkeld omdat diverse factoren hiervoor van belang zijn. Daarom hebben wij speciaal voor DDMA-leden de Template Beoordeling Gerechtvaardigd Belang samengesteld.

Deze template is de vervanger van de DDMA Checklist Bedrijfsbelang. In dit nieuwe document komen alle factoren aan bod die ertoe doen als je een belangenafweging gaat maken. Daarnaast leggen we in het bijgaande hulpdocument DDMA Hulp bij Gerechtvaardigd Belang Afwegingen de achtergrond uit bij iedere stap die gemaakt wordt. Op die manier krijg je meer inzicht in welke informatie een belangenafweging vereist. Tot slot kan de Template Beoordeling Gerechtvaardigd Belang helpen om iedere verwerking die jouw organisatie doet op grond van het gerechtvaardigd belang vast te leggen.

De checklist is niet getoetst bij de Autoriteit Persoonsgegevens en enkel een interpretatie van de bekende wet- en regelgeving. Wij zijn van mening dat het met een doordachte belangenafweging mogelijk is om persoonsgegevens te verwerken voor marketing op grond van het gerechtvaardigd belang.

Download Template Beoordeling Gerechtvaardigd Belang + hulpdocument (alleen voor leden) 
Vul hieronder je gegevens in, zodat wij kunnen checken of jouw organisatie inderdaad lid is. Na goedkeuring ontvang je zo snel mogelijk jouw opgevraagde documenten. Is jouw organisatie nog geen lid? Geef dat ook aan op het formulier, dan nemen wij contact op om de mogelijkheden te bespreken.