Overzicht Actueel

Telemarketing zonder toestemming bijna verleden tijd

Telemarketing zonder toestemming is bijna verleden tijd. Dat blijkt uit de consultatie-tekst voor de gewijzigde Telecommunicatiewet die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag heeft gepubliceerd. We vatten hieronder een paar belangrijke punten samen.

  1. Er wordt benadrukt dat schenkingen van donateurs gelijkgesteld worden aan verkoop aan klanten.
  2. Anoniem uitbellen wordt verboden, herkenbaar nummer wordt verplicht.
  3. De wetgever heeft de mogelijkheid opgenomen om op later zonder wetswijziging (via AMvB) aanvullende regels te kunnen opstellen over het aanbieden van het recht van verzet/bezwaar en een een maximumtermijn voor de klantrelatie-uitzondering op de opt-in regel. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt als de aangescherpte zelfregulering, die DDMA samen met haar achterban aan het opmaken is, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
  4. De klantrelatie-uitzondering voor telemarketing gelijk wordt gesteld met e-mail.

Wij zullen deze teksten bespreken met alle stakeholders en t.z.t. onze input leveren op deze consultatie.

Je vindt de consultatie hier: https://lnkd.in/dwFp932

Lees hier de voorgestelde wetstekst: https://lnkd.in/d6tAh-F