Overzicht Actueel

E-mail blijkt belangrijker en effectiever door de coronacrisis

Het belang van e-mail voor Nederlandse organisaties neemt door de coronacrisis toe. Dat blijkt uit onderzoek van de DDMA Commissie E-mail. Maar liefst 72% van de ondervraagden beschouwt e-mail nu als een belangrijker marketingkanaal dan voor de crisis. E-mail blijkt in deze tijd dan ook een extra effectief kanaal. Bijna de helft van alle organisaties zagen de open- en klikratio’s van hun e-mails stijgen.

Download voor alle resultaten hier de infographic.

Effectiviteit e-mail gestegen
E-mails blijken in deze tijd effectiever. Dat is te zien aan het feit dat veel organisaties hun open- (47%) en klikratio’s (46%) zien stijgen. Slechts 8% van de sector ziet een lichte daling in openratio’s. Daarnaast ziet 35% het aantal conversies als resultaat van e-mailmarketing omhoog gaan. Ook hier blijken organisaties die zich richten op consumenten (17%) of op zowel consumenten als zakelijke klanten (17%) het meest succesvol. Bij 35% is het aantal conversies gelijk gebleven.

Meer inschrijvingen
Naast de gestegen effectiviteit van e-mails, is ook het aantal e-mailinschrijvingen volgens 26% van de organisaties gestegen – zeker voor organisaties die zich op consumenten (9%) richten of op zowel consumenten als zakelijke klanten (11%). Bovendien is bij een ruime meerderheid (57%) het aantal afmeldingen voor e-mails gelijk gebleven. 11% geeft zelfs aan dat het aantal afmeldingen is teruggelopen.

Budgetten gelijk of gestegen
Dat e-mail belangrijker is geworden zien we ook terug in de verdeling van budgetten. Bij 17% van de organisaties is het budget voor e-mail namelijk gestegen. Bij het overgrote deel (61%) blijft het budget voor e-mail gelijk. Daarnaast laten de meeste organisaties (59%) de de investeringen voor e-mailmarketing gewoon volgens plan verlopen. Ook zegt 48% op dit moment meer e-mails te versturen van voor de coronacrisis.

Tone of voice is belangrijk in crisistijd
Inhoudelijk geven veel organisaties aan hun e-mailcommunicatie aan te passen naar de situatie. Zo lag de nadruk in het begin van de crisis vooral op informatieve, servicegerichte e-mails, waarin marketeers goed letten op de toon van hun berichtgeving. Een maand verder blijken commerciële berichten voor conversiegerichte e-mailmarketing weer op gang te komen met als doel de verwachte omzetverliezen enigszins goed te maken.

E-mail: een crisisbestendig marketingkanaal
Diana Janssen, directeur van DDMA: “De vorige week gepubliceerde DDMA Barometer liet al zien dat organisaties de afgelopen tijd e-mail meer inzetten. Met dit onderzoek hebben we in kaart gebracht hoe onze leden het kanaal e-mail de afgelopen 3 maanden hebben ingezet. De cijfers laten zien dat e-mail in deze tijd een van de meest effectieve kanalen is voor interactie met consumenten. Uit de gestegen ratio’s en conversies blijkt duidelijk dat consumenten de manier van mailen van organisaties waarderen.”

Over dit onderzoek
Aan deze enquête, afgenomen in mei 2020, hebben 54 organisaties uit 17 verschillende branches deelgenomen. De organisaties bestaan 54% uit adverteerders en 31% uit consultancy- of marketingbureaus. In de enquête is gevraagd naar de impact van de coronacrisis op de inzet van e-mail in de periode maart tot en met april 2020. Wat de impact van de coronacrisis op het gehele jaar zal zijn, moet blijken uit de jaarlijkse DDMA Nationale E-mail Benchmark. De resultaten van het afgelopen jaar vind je hier.