Overzicht Actueel

Dit moet je weten over de herziene Code Telemarketing

Code-telemarketing

Vanaf 1 januari 2020 zijn de herziene Code Telemarketing en de Gedragscode Telemarketing in werking getreden. Vanaf 1 maart zijn beide codes ook handhaafbaar voor DDMA-leden én goedgekeurd door de Stichting Reclamecode. Wat verandert er precies? En waar moet je op letten in de voorbereiding? 

De Code Telemarketing is herzien met als doel consumentenirritatie bij telemarketing te voorkomen en zo het kanaal toekomstbestendig te maken. De Code is opgesteld door afgevaardigden uit de branche zelf, onder meer actief in de DDMA Commissie Telemarketing, en goedgekeurd door de leden van DDMA op de ALV van 6 november 2019. Dit zijn de meest actuele links:

  • De Code Telemarketing (CTM). Deze Code is van toepassing op telefoongesprekken tussen telemarketeers en consumenten.
  • De Gedragscode Telemarketing (GTM). Hierin zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn bij telemarketing door of namens leden van de brancheorganisatie DDMA. De GTM heeft tot doel dat telemarketing door de leden wordt ingezet op een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in telemarketing niet wordt geschaad.
  • Commissie Balanstoets Telemarketing (CBT): Vanaf 15 april 2020 kunnen organisaties een aanvraag indienen bij de Commissie Balanstoets Telemarketing (CBT). De Commissie behandelt aanvragen van organisaties die oud-klanten, -leden, of -donateurs telefonisch benaderen en hiervoor een termijn van drie jaar na afloop van contract, aankoop of donatie overschrijden.

Best practices en tips
De belangrijkste veranderingen van de Code zijn: verplicht herkenbaar uitbellen, het anders aanbieden van het recht van verzet, het beter trainen van telemarketeers en de klanttermijnbepaling. Deze veranderingen, die tot doel hebben het telemarketingkanaal te verbeteren, vragen de nodige voorbereidingen van organisaties voor wie telemarketing een belangrijk verkoopkanaal is. Onze juristen hebben met samen met de Commissie Telemarketing een document opgesteld waarin we per verandering concrete tips geven en best practices laten zien.

Interview met DDMA-directeur Diana Janssen
In een interview met CustomerFirst licht DDMA-directeur Diana Janssen de belangrijkste veranderingen toe. Ook gaat zij in over het belang van het telemarketing-kanaal voor klantcontact.

Bekijk hier het volledige dossier Code Telemarketing. Heb je vragen over de Code Telemarketing? Check hier de veelgestelde vragen of stuur een mailtje naar legal@ddma.nl.