Overzicht Actueel

DDMA is deelnemer aan de Nederlandse AI Coalitie 

Vandaag is de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) van start gegaan. De partijen in de Coalitie, waaronder DDMA, gaan activiteiten op het terrein van artificiële intelligentie aanjagen en waar nodig zelf organiseren. Samenwerking is key. De NL AIC werkt op deze manier als katalysator van artificiële intelligentie in Nederland.

De plannen van deelnemers aan de Coalitie moeten eraan bijdragen dat de volledige potentie van artificiële intelligentie wordt benut. Nederland moet uitblinken ten opzichte van andere landen door een goede samenwerking tussen partijen. De Coalitie wil ook nadrukkelijk de maatschappelijke zorgen over artificiële intelligentie adresseren – de menselijke kant van artificiële intelligentie moet een prominente plek krijgen in de uitwerking.

DDMA ziet deelname aan de AI Coalitie als een belangrijk platform om te laten zien wat de toepassing van artificiële intelligentie kan betekenen voor de data gedreven marketing sector. Tegelijkertijd wil DDMA via de Coalitie een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over artificiële intelligentie.

Naast DDMA nemen meer dan 65 bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen deel aan de Nederlandse AI Coalitie. De Actieagenda van de Coalitie is tegelijk gepresenteerd met het Rijksbrede Strategisch Actieplan Artificial Intelligence (SAPAI) van de overheid. Meer informatie over de NL AIC en de actieagenda is te vinden op de website van de coalitie: www.nlaic.com.