Overzicht Actueel

DDMA Elite on Tour – De 6 belangrijkste conclusies over datagedreven cultuur

KPN

Eind juni kwamen experts van ABN AMRO, Airmiles, Eneco, Landal, Postcode Loterij, Randstad, Van Gogh Museum en RAI bij elkaar voor een DDMA Elite op het Service Quality Center (SQC) van KPN in Hilversum. Na een korte presentatie over het SQC en een rondleiding door de gebouwen, sprak de selecte groep over datagedreven cultuur en voerde zij discussies aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Hieronder vatten we de 6 belangrijkste conclusies samen.

1. Voeg de data- en IT-afdeling samen
Interessant was dat een groot deel van de aanwezigen aangaf dat het de voorkeur heeft om de data-afdeling (met activiteiten zoals data governance, quality en data-integratie) onderdeel te maken van de IT-afdeling. Hiermee zou de aansluiting met de andere systemen beter gewaarborgd zijn en is in ieder geval IT volledig aangesloten. Zonder deze basis is een datatransformatie een onbegonnen zaak.

2. Begin klein
Vaak wordt naar de directie gekeken als het gaat om het initiatief nemen van het gebruik van data. De opinie van de groep was er echter mee eens dat je daar niet op moet wachten: ‘Begin klein, laat zien dat het werkt en vraag commitment en extra budgetten als de eerste successen zijn geboekt’.

3. Werk integraal
Een integrale aanpak werkt goed: kies een businessthema waar impact van data mogelijk is, maak een multidisciplinair team verantwoordelijk en besteed aandacht aan kennisontwikkeling door externe ondersteuning en gerichte opleidingen op maat.

4. Benut data-analisten optimaal
De plek van data-analisten in de organisatie:
volledig geïntegreerd in de lijn met als voordeel grote businesskennis en dat het ‘data denken’ dichter bij de business staat een aparte afdeling analisten waar inhoudelijke kennisontwikkeling centraal staat. Krachtig om gelijkdenkenden bij elkaar te brengen, maar ook kans op ‘alienation’ van het domein bij de business

5. Een volledig klantbeeld is niet het einddoel
Veel bedrijven zien een ‘360 graden klantbeeld’ nog steeds als een einddoel, maar het gaat om de data die je nodig hebt voor je Use Case. Contextuele data is veelal belangrijker dan demografische en transactionele data. “Begin maar gewoon” is een belangrijk advies.

6. Meerdere wegen leiden naar Rome
Tot slot was de heersende opinie dat een ‘winnend’ model niet bestaat, maar dat je kritisch moet blijven en niet bang moet zijn om het te wijzigen.

We willen alle deelnemers danken voor hun openheid en kijken uit naar een volgende Elite!

Tijdens DDMA Elites, die exclusief op uitnodiging zijn, wisselen vakexperts kennis uit. De Elite over datagedreven cultuur werd georganiseerd door de Commissie DDE.