Overzicht Actueel

Balanstest Code Telemarketing

Sectoren en organisaties moeten alle relevante factoren afwegen om een redelijke termijn voor een klantrelatie te bepalen. Dit sluit aan bij het beginsel van accountability in de AVG. DDMA heeft hierbij een hulpmiddel in de vorm van een balanstest gemaakt.