Overzicht Leden

Paul Postma Marketing Consultancy B.V.

Paul Postma Marketing Consultancy B.V. is een organisatieadviesbureau voor commerciële vraagstukken. Als marketingadviesbureau maakt Paul Postma Marketing Consultancy B.V. commerciële processen meetbaar in kosten en opbrengsten. Gegevens van gedrag van klanten met hun kenmerken staan centraal.

www.ppmc.nl
Lid sinds 2006

Motivatie lidmaatschap
Ik vind het belangrijk om de branche te ondersteunen waartoe ons bedrijf behoort.

Paul Postma Marketing Consultancy B.V. commissieleden