Overzicht Leden

Longfonds

Motivatie lidmaatschap
We zijn lid geworden van DDMA omdat deze organisatie een toegevoegde waarde levert voor ons team fondsenwerving, op vrijwel alle deelgebieden. Vooral op het gebied van delen van kennis & ervaringen en het samen kijken naar trends & ontwikkelingen. Daarnaast speelt de rol van DDMA als belangenbehartiger voor de charitatieve sector op het gebied van dialoogmarketing een rol van betekenis.

www.longfonds.nl
Lid sinds 2011

In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een chronische longziekte. Mensen met astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Wij strijden voor gezonde longen en tegen chronische longziekten.