Overzicht Leden

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

Motivatie lidmaatschap
Al 188 jaar kan de KNRM met haar vrijwilligers het reddingwerk blijven uitvoeren door het behouden en werven van donateurs, schenkers en sponsoren. Het vakgebied DM is erg aan het veranderen. Om te zorgen dat de KNRM ook in de toekomst haar taken kan blijven uitvoeren op basis van giften is het belang dat de KNRM lid is van DDMA. De KNRM is lid geworden omdat DDMA een platform biedt voor uitwisseling van kennis en kunde zowel met andere charitatieve instellingen als marketingorganisaties. Daarnaast wil de KNRM op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van marketing, fondsenwerving en communicatie, één van de faciliteiten van DDMA.

www.knrm.nl
Lid sinds 2012

De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft als doel het kosteloos verlenen van hulp en bijstand op open water aan hen die in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te raken. Het gebied bestrijkt het Nederlandse deel van de Noordzee, de gehele Nederlandse Kust, de Zeeuwse wateren, het IJsselmeer en de randmeren.