Overzicht Leden

Koninklijke Bibliotheek

Motivatie lidmaatschap
De KB heeft al vroeg het voortouw genomen in digitale ontwikkelingen en blijft zich ontwikkelen als bewuste speler in dit proces, waarbij de digitale kansen voor lezen, leren en onderzoek benut worden. Data verzamelen en interpreteren is van belang voor onze maatschappelijke inbedding en verantwoordelijkheid, maar draagt ook bij aan ons lerend vermogen. Met het lidmaatschap van de DDMA hebben we toegang tot een waardevol netwerk van organisaties die van data iets moois willen maken.

www.kb.nl
Lid sinds 2017

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met partners op het terrein van erfgoed, wetenschap en met de openbare bibliotheken. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.