Spring naar content

Motivatie lidmaatschap

Het Oogfonds is lid geworden van de DDMA omdat data de kern van onze organisatie zijn en we behoefte hebben aan een praktische en juridische vraagbaak op dat gebied, maar vooral ook om ons gesteund te voelen in de grote trajecten die we de afgelopen jaren zijn ingegaan om een nieuwe basis te creëren voor datagedreven fondsenwerving. Met het lidmaatschap en het Privacy Waarborg laten we iedereen zien dat we het omgaan met (persoons)gegevens uiterst serieus nemen. De efficiëntie en donateursgerichtheid wordt door datagedreven fondsenwerving continu verbeterd. Juist voor een goed doel is het uiterst belangrijk om enerzijds alles uit de data te halen en zoveel mogelijk te kunnen kiezen voor een persoonlijke benadering waarbij de donateur centraal staat, en anderzijds maximaal te voldoen aan privacywetgeving.

Meer informatie

Lid sinds: 2017
Privacy waarborg logo

Een greep uit onze leden