Overzicht Leden

K2Marketing

Motivatie lidmaatschap
Naast het helpen van klanten heeft K2 Marketing de ambitie om bij te dragen aan onderzoek en ontwikkeling van het vakgebied. De leden van de DDMA vormen een belangrijk platform naar verdere professionalisering en een krachtige positionering van het vakgebied. We verwachten van een branche organisatie als de DDMA dat ze een platform creëert voor kennisontwikkeling en zich daarbij sterk maakt voor de belangen en het imago van haar leden middels lobby, publicaties en evenementen.

www.k2marketing.nl
Lid sinds 2014

K2 Marketing is een adviesbureau gespecialiseerd in dialoogmarketing. Zij begeleiden succesvol organisaties van product- naar klantdialoog gedreven. Uit reacties van klanten blijkt dat hun aanpak van dialoog expertise, marketing en customer intelligence, automatisering en veranderingsmanagement een gewaardeerde combinatie vormt.