Spring naar content

Motivatie lidmaatschap

“DDMA biedt een platform om kennis en ervaring uit te wisselen en kan ons adviseren in het succesvol toepassen van dialoogmarketing. De consument van nu is niet meer in een hokje te plaatsen. Ze zoekt zelf de dialoog met mensen, groepen, organisaties en stelt daar hoge eisen aan. Daarbij wordt de privacy van de consument steeds meer ter discussie gesteld. Er wordt meer privacywetgeving opgesteld, waardoor dialoogmarketing een grotere uitdaging wordt. DDMA kan haar leden adviseren over de omgang met deze ontwikkelingen.”

Meer informatie

Lid sinds: 2011

Een greep uit onze leden