Spring naar content

1. Wat is het doel van je mail?

Servicemails zijn uitgesloten van de toestemmingseis omdat ze een ander doel hebben dan commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Servicemails vallen in dezelfde categorie als: ‘uw pakketje is verzonden’, ‘uw betaling is ontvangen’ en ‘uw auto moet naar de garage voor een levensgevaarlijk gebrek’. Vraag jezelf af of de boodschap in je ‘coronamail’ vooral een informatieve functie heeft of dat deze door de ontvanger gezien kan worden als een commercieel bericht.

Een commercieel tintje in een servicemail is niet verboden, maar mailtjes enkel om je organisatie onder de aandacht te brengen zullen waarschijnlijk als commercieel bericht worden gezien. Hoe meer de e-mail aansluit bij de verwachting van de ontvanger, hoe kleiner het risico op overlast of klachten.

Een servicemail hoeft overigens ook geen afmeldlink te bevatten, en je mag ze zelfs naar personen sturen die op de suppressielijst staan. Omdat een servicemail buiten de Telecommunicatiewet valt is het ook niet vereist dat er sprake is van een klantrelatie, een servicebericht mag dus ook gericht zijn aan gebruikers van een gratis dienst. Dit maakt alleen maar nog duidelijker dat je hier voorzichtig mee om moet gaan. Het risico op overlast is groot wanneer de ontvanger het niet als service maar als reclame ziet.

2. Voor wie is de informatie noodzakelijk?

De informatie in de servicemail hoeft niet voor iedere (ex-)klant even relevant te zijn. Wanneer een klant elke week producten bij je webshop bestelt, is het nuttig om te informeren over aangepaste leveringstijden. Voor de klant die daar 6 jaar geleden eenmalig een paar schoenen heeft gekocht waarschijnlijk niet. Kijk daarom kritisch naar je database en bedenk of je een onderscheid wil maken in verschillende mails en/of groepen (ex-)klanten. Zo kun je klachten en overlast zo veel mogelijk voorkomen.

3. Ben je voorbereid op vragen van je klanten over gegevensverwerking?

Daarnaast moet je voorbereid zijn op vragen van consumenten over de verwerking van hun persoonsgegevens. Je zult volgens de AVG moeten kunnen uitleggen waarom deze gegevens verzameld zijn en waarom deze (nog steeds) in jullie database staan. Betrokkenen kunnen dan ook een van hun rechten uitoefenen, waaronder het recht van inzage of het recht op vergetelheid. Waar mogelijk kun je proactief communiceren over waarom de klant deze mail precies krijgt. Zo voorkom je een hoop (tijdrovende) vragen bij je klantenservice.

Een servicemail is een erg nuttig middel om je klanten voor te lichten in deze vreemde tijd. Laten we er als sector voor zorgen dat dit middel zo min mogelijk overlast veroorzaakt.

Welke rechten heeft een betrokkene, en hoe ga je om met dit soort verzoeken? Lees het in ons voorlichtingsdocument Rechten van betrokkenen (alleen voor DDMA-leden). Andere vragen? Stuur een mailtje naar legal@ddma.nl.

Naomi van der Louw

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
E-mail |

Discover the Magic of Interactive Email Marketing

In the rapidly evolving world of digital marketing, brands are constantly competing for consumers’ attention. With hundreds of emails flooding inboxes daily, it’s crucial to stand out and remain relevant.…
Lees meer
Conversational AI |

Mastering WhatsApp marketing automation: Tips and tricks

As marketers, we’re familiar with the classic marketing channels. Email, PPC, SEO, social media, even SMS. But, what about WhatsApp…? WhatsApp isn’t just a personal messaging app, it also boasts marketing…
Lees meer
E-mail |

Interactive Email Examples, Tips and Tricks (with Jennifer Birks)

You may have seen them: interactive emails. They are the most engaging type of emails we can produce tech-wise. But… somehow, somewhere, something makes that these are more rare than…