Spring naar content

DDMA Whitepaper: Experimenteren op websites en andere online omgevingen NL

Download (7 MB)

Voor een gedegen executie van een experiment en een effectieve doorvoering van resultaten moeten je een aantal stappen doorlopen. In dit whitepaper nemen de experts uit de DDMA Commissie Experimentation & Optimisation je mee in een 4-stappen-plan die je kunt aanhouden als blauwdruk voor jouw experimenten: De onderbouwing (stap 1), de opzet (stap 2), de analyse (stap 3), en het delen van resultaten (stap 4). Als je deze stappen doorloopt weet je zeker dat je komt tot geldige en bruikbare resultaten die bijdragen aan de doelstellingen van je organisatie.

Stappen van het hele expermentationproces

Verdieping: een culture of experimentation

De commissie heeft opgemerkt dat experimenteren in de markt vaak vanuit silo’s gebeurt, wat leidt tot experimenten met (te) weinig draagdracht. De commissie pleit daarom te allen tijde voor een experimentgedreven bedrijfscultuur, gebaseerd op onderlinge kennisdeling, draagkracht en vertrouwen en een vast uitgewerkt stappenplan voor experimenten. In het whitepaper wordt hier daarom extra aandacht aan besteedt.

Frank Overbeek, voorzitter van de DDMA Commissie Experimentation & Optimisation: Het is vandaag de dag niet meer voldoende om alleen te weten hoe je een experiment moet uitvoeren. Tegenwoordig strekt het belang van experimentation zich uit tot alle facetten van een organisatie. Of het nu gaat om marketingstrategie, productontwikkeling, websiteontwerp of operationele processen, experimentation stelt je in staat om beslissingen te nemen op basis van gegevens en voortdurend te evolueren. Daarom gaan we in dit whitepaper ook in op het belang van iteratie en het creëren van een experimentgedreven cultuur binnen de gehele organisatie.

Bob Younge

Contentspecialist

Ook interessant

Lees meer
Cookies |

Legal whitepaper: MarTech in een privacy-first wereld (alleen voor leden)

Al enige tijd zien we in het marketinglandschap een verschuiving plaatsvinden naar een méér ‘privacy-first’ wereld. Deze verschuiving heeft grote impact en vereist als organisatie een aanpassing van je marketingstrategie…
Lees meer
Experimentation & Optimisation |

Navigating the Evolving Landscape of Experimentation: Challenges and Insights

The realm of experimentation is one of constant evolution, marked by a multitude of influences, perspectives, and advancements. From navigating the challenges of procuring reliable data despite increasingly stringent privacy…
Lees meer
Experimentation & Optimisation |

Experimentation Heroes 2023: How to Prepare Your Case

Have you conducted a brilliant experiment (or a series of experiments) with a carefully thought-out design and impressive results? Then you deserve recognition for your work. Perhaps Experimentation Heroes ’23…