Spring naar content

Uit deze Netflix-zaak blijkt dat het met het aanbieden van een live chat kan worden voldaan aan het wettelijk vereiste om een contactmogelijkheid via een elektronisch postadres aan te bieden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde Netflix International vorig jaar een last onder dwangsom van 15.000 euro per week op om het bedrijf te dwingen op haar website een e-mailadres te vermelden op een voor de consument duidelijke plek. Op grond van Europese wetgeving is alleen de Nederlandse toezichthouder bevoegd op te treden omdat Netflix haar Europese hoofdkantoor in Nederland heeft. Toezichthouders uit zowel Duitsland, België als Oostenrijk hebben de ACM in 2018 om handhaving verzocht.

Netflix vocht de last onder dwangsom aan bij de bestuursrechter en beargumenteerde dat een live chatfunctie kan doorgaan voor een elektronisch postadres zoals dat verplicht wordt in de wet. Volgens Netflix komt er een directe verbinding tot stand tussen een (IP) adres van de consument en een (IP) adres van Netflix. Daardoor is er volgens Netflix sprake van communicatie en is er dus sprake van een elektronisch postadres.

De bestuursrechter oordeelde op 25 juni dat de live chat die Netflix aanbiedt, voldoet aan de Europese verplichting om een elektronisch postadres te bieden dat gemakkelijk en permanent toegankelijk is. Daarbij speelde mee dat de live chat 24 uur per dag te gebruiken is. Overdag in het Nederlands, en tussen 22:00 en 09:00 in het Engels. Het besluit van de ACM werd vernietigd, Netflix mag de live chatfunctie blijven gebruiken en de dwangsom komt te vervallen.

Meer weten? Stel dan je vraag via legal@ddma.nl. Dan kijken we graag met je mee.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Legal |

Boete DGB Energie voor misleidende telefonische verkoop door intermediairs bevestigd door rechtbank

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde energieleverancier DGB Energie vorig jaar juni een boete op van 400.000 euro op, wegens het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van…
Lees meer
Cookies |

Legal whitepaper: MarTech in een privacy-first wereld (alleen voor leden)

Al enige tijd zien we in het marketinglandschap een verschuiving plaatsvinden naar een méér ‘privacy-first’ wereld. Deze verschuiving heeft grote impact en vereist als organisatie een aanpassing van je marketingstrategie…
Lees meer
AVG |

Rechtbank schuift boete DPG Media over identificatieplicht van tafel

Vorig jaar januari heeft de de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) DPG een boete opgelegd van €525.000. Volgens de privacytoezichthouder gebruikte DPG onterecht kopieën van identiteitsbewijzen als verificatiemiddel wanneer iemand zijn persoonsgegevens…