Spring naar content

De e-Privacy Verordening vervangt de Nederlandse Telecommunicatiewet. In deze wet zijn de regels opgenomen voor onder anderen e-mail, Whatsapp, sms, telemarketing en cookies. Qua impact is de e-Privacy Verordening te vergelijken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ook de duur van het totstandkomingsproces is gelijkwaardig. De Portugese Minister van Infrastructuur, die de vergadering in de Raad voorzat, noemt het akkoord ‘een goede balans tussen het beschermen van het leven van mensen en het stimuleren van innovatie.’

De volgende fase wordt ook wel de ‘triloog’ genoemd. De Raad, de Commissie en het Parlement hebben ieder een eigen versie van de e-Privacy Verordening goedgekeurd – nu moeten ze het eens worden over een definitieve tekst. Dat zou ook nog wel eens een stroef proces kunnen worden, aangezien er sinds de Europese verkiezingen in 2019 nieuwe Europese Commissarissen zijn benoemd en nieuwe leden van het Europees Parlement zijn gekozen. Die nieuwe leden waren er nog niet toen het voorstel werd geschreven en goedgekeurd in het Parlement.

Commissie en Parlement strenger dan Raad

Ook hebben de Commissie en het Parlement een strengere tekst voorgesteld dan de Raad, bijvoorbeeld op het gebied van cookies. Waar het Parlement pleitte voor een verbod op cookiewalls, is de Raad van mening dat er ruimte moet blijven voor uitgevers. Er zou volgens de Raad een uitzondering moeten komen voor uitgevers die hun content financieren met een verdienmodel gebaseerd op advertenties, mits zij een alternatief aanbieden zonder cookies. Wat dat alternatief precies moet zijn is niet duidelijk, maar eerder werd gedacht aan betaalde toegang tot content zonder dat er cookies geplaatst worden. Bovendien lijkt het wetsvoorstel dat dateert uit 2017 op dit punt inmiddels te worden ingehaald door de werkelijkheid. De Europese toezichthouders hebben al kenbaar gemaakt dat er met een cookiewall geen geldige toestemming verkregen kan worden, en Google en andere browser-aanbieders gaan stoppen of zijn al gestopt met third-party cookies. Het is daarom de vraag of een bepaling over de cookiewall in de e-Privacy Verordening daardoor nog zin heeft.

Waarschijnlijk nog geen nieuwe wet in 2022

Hoe lang de triloog duurt hangt af van de concessies die men wil doen. Als de Raad voet bij stuk houdt kan ook dit een lang proces worden. Het is al duidelijk dat het Parlement weinig te spreken is over de definitieve tekst uit de Raad. Volgens rapporteur Birgit Sippel, het Parlementslid dat het dossier begeleidt vanuit het Parlement, worden de onderhandelingen ‘niet makkelijk’ en is het lastig te zeggen of er dit jaar al een definitieve tekst zal zijn.

Ook na de triloog heeft het voorstel niet direct effect op het bedrijfsleven. In de tekst van de Raad is een termijn van twee jaar opgenomen voor organisaties om zich voor te bereiden, net zoals dat bij de AVG het geval was. We zullen waarschijnlijk ook in 2022 nog niet met de e-Privacy Verordening te maken hebben, maar dat de wet er in één of andere vorm komt is nu wel zeker.

Meer weten? Op 30 maart organiseren we samen onze Europese koepel FEDMA een Digital Talk over de e-Privacy Verordening (gratis voor leden).