Spring naar content

Verplichte openbaarheid

Op dit moment bepaalt de Nederlandse Handelsregisterwet dat een groot deel van het handelsregister openbaar moet zijn. De KvK is verplicht om deze gegevens te leveren als daar om gevraagd wordt. Denk hierbij aan het vestigingsadres van een onderneming, of de namen van bestuurders van een B.V. Deze openbaarheid heeft verschillende doelen, waaronder het borgen van de rechtszekerheid en het bevorderen van het economische verkeer. Zo moet een ondernemer bijvoorbeeld kunnen controleren met wie hij of zij zaken doet.

Kritiek op beschikbaarheid van persoonsgegevens

Het gebruik van data uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat al langer ter discussie. Met name vanuit de ZZP’ers, bij wie het bedrijfsadres vaak gelijk is aan het woonadres, klinkt al enige tijd de oproep om in te grijpen. Klachten variëren van ongewenste commerciële benadering per telefoon of post, tot intimidatie en bedreigingen op het woonadres van journalisten. Dit heeft al geleid tot beperkingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens. Zo stopte de KvK in 2019, na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens, met het aanbieden van het ‘adressenbestand online’. En op 1 juli a.s. worden standaard alle woonadressen afgeschermd.

Verdere inperking wettelijk niet toegestaan?

De KvK is vanuit de Handelsregisterwet verplicht om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen, waardoor de mogelijkheden tot verdere inperking van beschikbare data begrensd lijken te zijn. Eén van de oplossingsrichtingen die door beleidsmakers overwogen wordt is een wetswijziging. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een consultatie gestart om de wensen van ondernemers te inventariseren. “Het doel van de consultatie is om samen te kijken naar oplossingen die meer recht doen aan deze verschillende, en soms tegenstrijdige wensen en belangen.”

Input gevraagd

DDMA ziet het belang van de discussie omtrent het handelsregister. Voor B2B marketing is het essentieel dat ondernemingen vindbaar zijn, en dat er -binnen de kaders van de wet- contact opgenomen kan worden voor zakelijke samenwerkingen. We vinden het daarom belangrijk dat we namens onze leden reageren op de consultatie, om te benadrukken waar voor onze achterban de waarde en de risico’s van het handelsregister zitten. Ben je lid van DDMA en wil je input leveren? Dan kan dat door uiterlijk 18 juni per mail naar legal@ddma.nl. De vragen van de consultatie hebben we in dit document gezet.

Matthias de Bruyne

Voormalig Senior legal counsel bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
Legal |

Datavisie Handelsregister: nieuwe regels voor gebruik handelsregistergegevens

Onlangs heeft Minister Adriaansens (EZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerkingsrichting van de ‘Datavisie Handelsregister’. Met de Datavisie wil de Minister tot een beleidskader komen voor integer gebruik van…
Lees meer
AVG |

18 alternatieven voor Google Analytics (volgens de Franse privacytoezichthouder)

Het gebruik van Google Analytics staat onder druk. Meerdere Europese toezichthouders oordeelden in specifieke gevallen dat er sprake is van illegale doorgifte naar de Verenigde Staten. Dit zorgt voor veel…
Lees meer
AVG |

VoetbalTV wint ook in hoger beroep van AP

Ook in hoger beroep is geoordeeld dat VoetbalTV een door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgelegde boete niet hoeft te betalen. De privacytoezichthouder legde een boete op van 575.000 euro omdat…