Spring naar content

Verplichte openbaarheid

Op dit moment bepaalt de Nederlandse Handelsregisterwet dat een groot deel van het handelsregister openbaar moet zijn. De KvK is verplicht om deze gegevens te leveren als daar om gevraagd wordt. Denk hierbij aan het vestigingsadres van een onderneming, of de namen van bestuurders van een B.V. Deze openbaarheid heeft verschillende doelen, waaronder het borgen van de rechtszekerheid en het bevorderen van het economische verkeer. Zo moet een ondernemer bijvoorbeeld kunnen controleren met wie hij of zij zaken doet.

Kritiek op beschikbaarheid van persoonsgegevens

Het gebruik van data uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat al langer ter discussie. Met name vanuit de ZZP’ers, bij wie het bedrijfsadres vaak gelijk is aan het woonadres, klinkt al enige tijd de oproep om in te grijpen. Klachten variëren van ongewenste commerciële benadering per telefoon of post, tot intimidatie en bedreigingen op het woonadres van journalisten. Dit heeft al geleid tot beperkingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens. Zo stopte de KvK in 2019, na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens, met het aanbieden van het ‘adressenbestand online’. En op 1 juli a.s. worden standaard alle woonadressen afgeschermd.

Verdere inperking wettelijk niet toegestaan?

De KvK is vanuit de Handelsregisterwet verplicht om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen, waardoor de mogelijkheden tot verdere inperking van beschikbare data begrensd lijken te zijn. Eén van de oplossingsrichtingen die door beleidsmakers overwogen wordt is een wetswijziging. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een consultatie gestart om de wensen van ondernemers te inventariseren. “Het doel van de consultatie is om samen te kijken naar oplossingen die meer recht doen aan deze verschillende, en soms tegenstrijdige wensen en belangen.”

Input gevraagd

DDMA ziet het belang van de discussie omtrent het handelsregister. Voor B2B marketing is het essentieel dat ondernemingen vindbaar zijn, en dat er -binnen de kaders van de wet- contact opgenomen kan worden voor zakelijke samenwerkingen. We vinden het daarom belangrijk dat we namens onze leden reageren op de consultatie, om te benadrukken waar voor onze achterban de waarde en de risico’s van het handelsregister zitten. Ben je lid van DDMA en wil je input leveren? Dan kan dat door uiterlijk 18 juni per mail naar legal@ddma.nl. De vragen van de consultatie hebben we in dit document gezet.

Matthias de Bruyne

Voormalig Senior legal counsel bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

Vacature: Legal Counsel DDMA

Als Legal Counsel bij DDMA werk je in het hart van de Nederlandse marketingwereld. Die wereld staat nooit stil en strekt zich uit van influencermarketing tot fondsenwerving en van AI…
Lees meer
Legal |

Europese Commissie kondigt onderzoek aan naar de rol van Meta rondom de Europese verkiezingen

Over minder dan een maand staan de Europese Parlementsverkiezingen voor de deur. De Europese Commissie laat op 30 april via een nieuwsbericht weten dat zij in het kader van deze…
Lees meer
AVG |

Privacykoepel deelt richtlijnen voor ‘consent or pay’ model voor grote online platformen

Meta introduceerde eind vorig jaar de nieuwe ‘consent or pay’ banner. Naar aanleiding van deze wijziging komt de koepel van Europese privacytoezichthouders onder leiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP)…