Spring naar content

Voorafgaand aan de sessie gaf Mariet Feenstra, Public Affairs DDMA, een update over het nieuwe wetsvoorstel voor de wijziging van de telecommunicatiewet van staatssecretaris Mona Keijzer en de mogelijke impact ervan op het kanaal telemarketing – een van de grootste wervingskanalen voor non-profits. Lees hier meer over het wetsvoorstel.

Tijdens de sessie gaf Tibout Hemmes, senior channelmanager Telemarketing/Fieldmarketing bij de Bankgiro Loterij en de Vriendenloterij en voorzitter van de DDMA Commissie Telemarketing, een presentatie over de afwegingen die je in deze tijd als organisatie moet maken bij het werven van fondsen.

3 afwegingen bij het werven van fondsen

‘Bij de Goede Doelen Loterijen hebben we besloten door te gaan met werven. Goede doelen moeten immers gesteund blijven’, aldus Tibout Hemmes. ‘Wel bekijken we per kanaal of we onze wervingsactiviteiten moeten stoppen of aanpassen. Daarbij maken we drie afwegingen:

Afweging 1. Is het gepast?

Sommige kanalen zijn in deze tijd moeilijk te gebruiken. Door de 1,5 meter-regel zijn fieldmarketing en door-to-door-activiteiten op dit moment niet meer op een verantwoorde en gepaste manier uit te voeren. Daarom hebben wij besloten, net als vele anderen, deze kanalen voor het moment volledig stil te leggen en houden we de ontwikkelingen goed in de gaten.

Afweging 2. Is het mogelijk?

Een aantal activiteiten zijn simpelweg niet mogelijk om uit te voeren. Neem een televisieprogramma als Miljoenenjacht met een publiek. We kunnen geen programma’s opnemen waarbij studiopubliek aanwezig. Voor dit soort kanalen kijken we hoe we dit in aangepaste vorm door kunnen laten gaan.

Afweging 3. Is het effectief?

We merken dat sommige kanalen in deze tijd veel minder effectief zijn. Mensen zijn niet met ons bezig en hebben andere dingen aan hun hoofd. Daarom maken we per kanaal een zo goed mogelijke inschatting of werving zin heeft. We proberen dit zo goed mogelijk te beoordelen, maar als organisatie kun je altijd een foute inschatting maken. Daarom proberen wij zo transparant mogelijk te zijn in ons denkproces en geven we donateurs de ruimte om feedback te geven op onze wervingsactiviteiten.’

Bijna 60% van de deelnemers zet meer in op social

Voorafgaand aan de sessie zijn een aantal vragen voorgelegd aan de bijna dertig deelnemers. Tijdens de sessie zijn deze uitkomsten besproken, dit zijn de belangrijkste:

1. Wat zijn de grootste verschuivingen binnen de wervingsmix door de crisis?

Uit de enquête blijkt dat de deelnemers meer zijn gaan inzetten op social. Meer dan de helft (60%) geeft aan hier meer gebruik van te maken dan voor de crisis. Ruim 50% zet meer in op telemarketing en 45% mailt hun doelgroep meer. Fieldmarketing is op dit moment bij iedereen stil komen te liggen. Bij de overige kanalen (direct mail, search en eigen website en/of app) is de inzet gelijk gebleven.

2. Zijn er organisaties die in hun telefoongesprekken in deze tijd de giftvraag niet meer stellen? Of juist wel?

Bijna tweederde van de deelnemers geeft aan nog steeds een giftvraag te stellen. Slechts een klein aantal is daarmee gestopt of doet dat nog bij enkele kanalen. De manier waarop deelnemers een giftvraag stellen is wel veranderd. Zo stelt een deelnemer ‘onze projecten gaan gewoon door, maar wel met extra toelichting. We zijn nu bijvoorbeeld een campagne gestart om onze oudere doelgroep (80+) te bedanken, zonder giftvraag. We zien dat deze gesprekken enorm gewaardeerd geworden en soms zelfs kunnen leiden tot spontane giften.’

Organisaties die geen giftvraag meer stellen, bellen nu met een andere insteek. ‘Wij stellen niet actief een giftvraag. Desondanks zien we dat in deze tijd de conversie via telemarketing stijgt. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de coronacrisis. De gesprekken zijn persoonlijker. Wij bellen vooral om te vragen hoe het met mensen gaat, of ze gezond zijn en of ze over de middelen beschikken om deze crisis door te komen. Daarbij benadrukken we dat een donatie niet het doel is van het gesprek. Al leidt het vaak wel tot spontane giften.’

3. Zijn er organisaties die hun fieldmarketeers nu omscholen naar telemarketeers?

Tibout Hemmes van de Bankgiro Loterij en Vriendenloterij geeft aan dat zij hebben besloten fieldmarketeers niet om te scholen naar telemarketeers. ‘Nu de overheid het kanaal nauwlettend in de gaten houdt, vormt dat een risico. Bovendien kan het massaal omschakelen naar telemarketing de kwaliteit van het kanaal onder druk zetten.’

De meeste deelnemers doen dit ook niet. Een enkeling zet fieldmarketeers in voor niet-commerciële telefoongesprekken: ‘Nu fieldmarketing ook bij ons stilligt zetten wij onze straatwervers in om donateurs met happy calls via de telefoon een hart onder de riem te steken. Het is een periode om te kijken of deze happy calls mensen kunnen helpen. We merken ook dat het veel gemakkelijker is om mensen in deze tijd te bereiken. De conversie stijgt zelfs.’

Over de DDMA non-profit member meetup fondsenwervers particuliere markt

Voor de bijna 50 non-profit organisaties die zijn aangesloten bij DDMA, organiseren we regelmatig member meetups, vruchtbare sessies in teken van onderlinge kennisdeling. De DDMA-groep fondsenwervers van de particuliere markt komen hier 3 keer per jaar bij elkaar, nu ook in digitale vorm. Wil je meer weten over deze meetups? Neem dan contact op met onze programmamanagers non-profit via info@ddma.nl.

Ook interessant

Lees meer
Fondsenwerving |

Chiara Padalino en Jeroen Beelen (Save the Children): ‘Door te kiezen voor een best-of-breed oplossing zijn we niet afhankelijk van één leverancier’

Save the Children heeft de kracht van data en digitalisering omarmd om hun fondsenwerving naar nieuwe hoogten te tillen. In 2015 begonnen ze met een nieuwe, ambitieuze en datagedreven strategie…
Lees meer
Fondsenwerving |

Case: Datagedreven fondsenwerving bij het Prinses Beatrix Spierfonds

Rolf Victorie is Hoofd Fondsenwerving bij het Prinses Beatrix Spierfonds. Wij spraken hem over wat nodig is om datagedreven te werken bij een fondsenwervende organisatie. We hebben het onder meer…
Lees meer
Fondsenwerving |

Case: Datagedreven Fondsenwerving bij Stichting Vluchteling

Wij spraken Cyrille Koolhaas (Hoofd Fondsenwerving) en Sanju Singh (Data & CRM Coördinator) over datagedreven fondsenwerving bij Stichting vluchteling. Hoe zetten zij data in en welke systemen en toepassingen gebruiken…