Spring naar content

Over de European Accessibility Act

De Europese wetgeving blijft zich verder ontwikkelen. De Europese Commissie kwam jaren geleden met het voorstel voor de European Accessibility Act (EAA), waarna de richtlijn in 2019 in werking trad. In 2025 zullen de regels daadwerkelijk gaan gelden. Het doel van deze wetgeving is om de toegankelijkheid van producten en diensten te verbeteren, zodat iedereen, ongeacht hun functionele beperkingen, gelijke toegang heeft.

EU-lidstaten moesten de regels van de EAA al voor eind juni 2022 in hun nationale wetgeving implementeren. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor de handhaving ook bij deze lidstaten. Kortom, bedrijven die zich niet aan de regels van de EAA houden, kunnen naar verwachting vanaf 28 juni 2025 een boete krijgen van de Nederlandse overheid. Hoewel de regels volgend jaar meteen ingaan, kun je bepaalde producten of diensten nog vijf jaar lang blijven gebruiken vanwege een overgangsperiode.

Op dit moment bestaan er al wat toegankelijkheidsregels, dus wat is dan nieuw aan de EAA?

De bestaande Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn internationale richtlijnen zonder juridische status of handhavingsmechanismen, waardoor toegankelijkheid voor bedrijven niet altijd een prioriteit is. Daarentegen verplicht de EAA EU-lidstaten om toegankelijkheidseisen wettelijk te regelen, wat leidt tot een snellere en consistentere naleving door bedrijven.

In Nederland kennen we voor de publieke sector bovendien de Europese Web Accessibility Directive en sinds 2018 het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’. Er zijn dus al wettelijke extra regels voor Nederlandse overheidsinstellingen, maar het verschil is dat de EAA nu ook zal gelden voor commerciële bedrijven, zoals e-commerce en telecombedrijven. Daarnaast richt de wet zich ook op fysieke diensten zoals kaartautomaten voor treintickets.

Voor welke producten en diensten geldt de richtlijn?

De toegankelijkheidsrichtlijn zal voor veel bedrijven gaan gelden want de regels zijn toepasselijk voor fabrikanten en verkopers wanneer ze de volgende producten of diensten aanbieden:

 • websites en webwinkels,
 • telecom-gerelateerde informatie (bijvoorbeeld bij het afsluiten van een telefoonabonnement of internetabonnement),
 • financiële diensten (zoals online bankieren of het afsluiten van leningen en hypotheken),
 • kaartjesautomaten voor de koop van (openbaar) vervoertickets,
 • streamingsdiensten (websites en apps om films te kijken),
 • bepaalde apparaten als e-books, smartphones, geldautomaten, computers en de besturingssoftware daarvan.

De wet geeft wel een aantal uitzonderingen om kleine bedrijven, ofwel micro-organisaties, te beschermen. De nieuwe regels van de EAA zijn dus niet van toepassing voor:

 • Bedrijven en organisaties die een jaaromzet draaien van minder dan 2 miljoen euro.
 • Bedrijven en organisaties waar minder dan 10 personen werkzaam zijn.
 • Wanneer bedrijven en organisatie een ‘onevenredige last’ zouden ervaren wanneer de regels geheel worden nageleefd of wanneer het zou leiden tot een ‘fundamentele wijziging’ van het product of de dienst.

Om te bepalen of een product of dienst onder een van deze uitzonderingen valt, moeten de specifieke criteria van de EAA worden geraadpleegd.

Belangrijkste criteria

De EAA geeft aan dat de fabrikanten en verkopers van de benoemde producten moeten voldoen aan de WCAG waarbij vier punten centraal staan:

Waarneembaar: De inhoud en navigatie van een product of dienst moeten voor iedereen identificeerbaar zijn. Dit betekent dat visuele, auditieve en andere hulpmiddelen effectief moeten kunnen worden ingezet.

Bedienbaar: Iedereen moet de interactieve elementen van een product of dienst kunnen gebruiken, ongeacht hun methode van interactie. Een website zou bijvoorbeeld geheeld bediend moeten kunnen worden met behulp van een toetsenbord of spraakopdrachten. 

Begrijpelijk: De structuur en opbouw van producten of diensten moeten logisch en begrijpelijk zijn, zodat iedereen zonder moeite kunnen navigeren en de inhoud kunnen begrijpen. Hierbij kan een logische opbouw met het gebruik van kopjes een groot verschil maken.

Robuust: Een product of dienst moet duurzaam toegankelijk zijn en compatibel blijven met verschillende soorten software en hardware, zodat ze voor iedereen bruikbaar blijven.

Praktische tips

 • Het is verstandig om nu al actie te ondernemen, ook al is de wet nog niet van kracht. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de toegankelijkheid in producten en diensten voor mensen die slechtziend, slechthorend, moeilijk lerend of laaggeletterd zijn.
 • Een eerste stap kan het uitvoeren van een self-audit zijn om mogelijke problemen te identificeren, bijvoorbeeld gerelateerd aan kleurcontrast en lettergrootte. Het is namelijk lastig of zelfs onmogelijk voor slechtziende gebruikers om iets te lezen wanneer bepaalde kleurcombinaties onvoldoende contrast hebben of wanneer enkel kleur wordt gebruikt om informatie over te brengen.
 • Het zal het nodig zijn om alternatieve teksten voor gebruikte afbeeldingen aan te gaan bieden. Dit stelt bijvoorbeeld slechtziende mensen in staat om schermlezers te gebruiken die niet alleen de tekst, maar ook de beschrijvingen van de afbeeldingen kunnen voorlezen. Op deze manier wordt de informatie voor iedereen toegankelijker, ongeacht hun visuele beperkingen.
 • Daarnaast is het belangrijk om een toegankelijkheidsverklaring op je website te plaatsen. In deze verklaring kun je open en transparant zijn over de resultaten van de audit. Ook kan je uitleggen hoe mensen met toegankelijkheidsproblemen deze kunnen melden. Dit zorgt voor duidelijkheid en betrokkenheid bij de gebruikers.

Allisha Hosli

Junior Legal Counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

AP legt een boete van 600.000 euro op voor niet-compliant cookiebanner

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete opgelegd omdat de organisatie tracking cookies op hun website gebruikte om bezoekers te volgen zonder toestemming of hun medeweten. Hierdoor verzamelde en gebruikte…
Lees meer
AI Act |

Het organiseren van AI: hoe kom je uit de speelfase? – de belangrijkste inzichten uit het eerste DDMA Decision Makers Breakfast van 2024 

AI is in razend tempo gehele bedrijfsprocessen aan het herdefiniëren. De sleutel tot het écht waardevol inzetten van AI-technologie zit hem in je implementatie-aanpak. Veel organisaties verkennen de mogelijkheden van…
Lees meer
Influencermarketing |

De kracht van gecertificeerde influencers: Influencer marketing bij Coca-Cola

Eind april lanceerden DDMA, Stichting Reclame Code en Bond van Adverteerders het initiatief ‘Certified by influencerregels.com’. Hét sectorinitiatief, dat bestaat uit een e-learning en een register, dat influencers helpt wegwijs…