Spring naar content

Infographic AI Maturity Test 2022

Download (33 KB)

De vooruitgang in de sector is vooral duidelijk bij kleine organisaties (<500). Slechts 10% geeft aan zich voornamelijk op ‘traditionele’ statistische technieken te richten. Vorig jaar was dat nog 50%. Wel zijn grote organisaties (>500) vaak verder in hun AI Maturity dan kleine bedrijven. Ook is duidelijk dat AI vooralsnog niet op een holistische wijze wordt aangepakt. Slechts 20% van de participanten die AI inzetten doen dat vanuit een overkoepelende organisatorische visie. 

Tech-kant van de markt ziet een grotere impact op de business dan de business zelf 

Dit jaar geeft bijna 60% van de organisaties die AI gebruiken aan dat AI wordt ingezet voor echte innovaties en processen, en niet alleen voor geleidelijke verbeteringen. Meer dan de helft daarvan (33%) zegt dat AI echt voor een aantal essentiële businessprocessen wordt ingezet. Respondenten met een meer technische achtergrond schatten dit overigens positiever in dan uit de businesskant van de sector. Toch blijft het in productie krijgen van AI-modellen nog steeds een grote uitdaging. Maar het is goed om te zien is dat zowel de techniek- als de businesskant van de sector aangeeft dat van de modellen die daadwerkelijk in productie komen, doorgaans tussen de 10% en 75% meetbare (positieve) impact hebben. Belangrijk om hierbij te weten is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen meer complexe modellen en grotere impact. Een geavanceerder model is echter geen voorwaarde voor grotere impact. 

Uitlegbaarheid wordt steeds belangrijker 

Ethiek komt steeds meer aan bod binnen de wereld van AI. Onderwerpen als de uitlegbaarheid van modellen, de risico’s van AI-modellen voor de consument en de verantwoordelijke inzet ervan wegen vooral in grote organisaties steeds meer mee in het ontwikkelen van AI. 84% van de grote organisaties geeft aan dat zij haar AI-modellen kan uitleggen. Toch zegt nagenoeg de helft (54%) hiervan eerder een focus te hebben op het behalen van resultaten, dan op de uitlegbaarheid van AI. 

Verantwoording 

De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op de DDMA AI Maturity Test waaraan 52 organisaties hebben deelgenomen. In verband met de totstandkoming van de resultaten kan DDMA niet garanderen dat de resultaten representatief zijn voor heel BV Nederland. 

Over DDMA 

De DDMA AI Maturity Test is een initiatief van de DDMA Commissie Artificial Intelligence. DDMA is de grootste branchevereniging voor datagedreven marketing, sales en service. Wij zijn een netwerk van adverteerders, non-profits, uitgevers, bureaus en tech-leveranciers die data op een innovatieve en verantwoorde manier inzetten voor interactie met consumenten. Met kennis en advies helpen wij onze leden datagedreven en klantgericht te werken, een visie op datagebruik te ontwikkelen en om te gaan met wettelijke veranderingen. Ook geven we onze leden een stem in Den Haag en Brussel en professionaliseren we de sector door het ontwikkelen van zelfregulering. Voor meer informatie: www.ddma.nl.

Ook interessant

Lees meer
Artificial Intelligence |

DDMA AI Maturity Test: AI-modellen worden meer ingezet en steeds geavanceerder 

Binnen de data-driven marketingsector worden modellen steeds geavanceerder. Dat blijkt uit de DDMA AI Maturity Test 2022. Van de organisaties die AI inzetten geeft maar liefst 92% van de participanten…
Lees meer
Artificial Intelligence |

DDMA AI Hackathon announces first 3 jury members

We’re happy to share that Hilary Richters (Deloitte), Marc Salomon (University of Amsterdam Business School) and Naomi van der Louw (DDMA) will be part of the jury of the DDMA…
Lees meer
Artificial Intelligence |

David Graus (Randstad Groep Nederland): ‘In the field of AI you need to be able to constantly adapt to new developments, whether legal, technical or social’

The DDMA AI Maturity Test has been newly improved. In this interview David Graus, Lead Data Scientist & Chapter Lead at Randstad Groep Nederland and part of the DDMA AI…