Spring naar content

Achtergrond: gebruik van handelsregistergegevens

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) bevat gegevens van ondernemers, waaronder gegevens van personen met een eenmanszaak. Deze gegevens worden soms voor commerciële doeleinden gebruikt. Omdat bij zzp’ers en ondernemers met een onderneming op hun woonadres de zakelijke en private sfeer elkaar kunnen raken, kan de publicatie van hun gegevens privacygevolgen hebben. Het commercieel gebruik van gegevens uit het handelsregister staat al langere tijd onder de druk. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde in 2021 al om de woonadressen van zzp’ers in het handelsregister af te schermen.

Datavisie Handelsregister

Recent heeft Minister Adriaansens (EZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerkingsrichting van de Datavisie. De Datavisie is mede tot stand gekomen op basis van overleg (expertsessies) met verschillende stakeholders betrokken bij het handelsregister. Ter verbetering van de privacy van in het handelsregister geregistreerde personen heeft de Minister in de Datavisie onder andere vier voorstellen gedaan:

  1. Telefoonnummers en e-mailadressen van alle soorten entiteiten worden niet langer openbaar gemaakt;
  2. De beschikbaarheid van fysieke adressen van eenmanszaken wordt beperkt;
  3. Informatie over Verenigingen van eigenaars van appartementen (VvE’s) wordt in het geheel afgeschermd;
  4. Commercieel gebruik van gegevens wordt via nadere regels aangepakt.

Wat nu?

De voorgestelde maatregelen zijn nog niet concreet uitgewerkt in wetsvoorstellen. Desalniettemin heeft de Minister de KvK gevraagd de maatregelen ter bescherming van adresgegevens van eenmanszaken zo snel mogelijk uit te voeren. Voordat er concrete wetswijzigingen in gang worden gezet, bestaat de mogelijkheid voor stakeholders om tijdens een digitale sessie een oordeel te geven over de Datavisie. Deze sessies staan gepland op 6 en 8 september 2022. Wil je je hiervoor aanmelden? Laat het ons weten via legal@ddma.nl.

Ben je lid van DDMA en heb je een vraag over de Datavisie Handelsregister? Stuur dan een e-mail naar legal@ddma.nl.

Martijn Poulus

Advocaat en senior legal counsel bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
AVG |

KNLTB-zaak over gerechtvaardigd belang naar hoogste EU-rechter

In 2020 legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete op aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Volgens de AP heeft de KNLTB onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens van KNLTB-leden…
Lees meer
AVG |

Hoe is het eigenlijk met… de e-Privacyverordening?

De Europese wetgever introduceert het ene wetgevingsvoorstel over online reclame en marketing na het andere. Interessant genoeg is het ene wetsvoorstel snel klaar, terwijl vergelijkbare voorstellen jaren ogenschijnlijk bewegingsloos in…
Lees meer
AVG |

Google Analytics 4: de oplossing voor datadoorgifte naar de VS?

Er is inmiddels al veel gezegd over de besluiten van verschillende Europese toezichthouders over Google Analytics. In specifieke gevallen wordt de webanalytics-tool illegaal bevonden, omdat er persoonsgegevens worden doorgegeven naar…