Spring naar content

Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Code Postfilter

Vanaf dit jaar zijn afzenders van ongevraagde geadresseerde reclamepost verplicht om op hun reclame-uitingen een verwijzing naar Postfilter te zetten. Zo weten ontvangers precies waar ze hun ontvangstvoorkeuren kunnen doorgeven: via het vernieuwde postfilter.nl. Op verzoek van consumenten is op de nieuwe site het registratieproces versimpeld, wordt er minder jargon gebruikt en krijgen gebruikers de mogelijkheid om een Postfilter in te stellen zonder daarbij hun naam en e-mailadres te delen.  

Nieuwe stap vooruit dankzij feedback consumenten

Stichting Postfilter – de organisatie die verantwoordelijk is voor de code – voerde wijzigingen door na een uitgebreid onderzoek onder consumenten in 2020. Hieruit bleek onder andere dat zij vinden dat meldpunt Postfilter meer naamsbekendheid moet krijgen, zodat voor mensen duidelijker is via welke weg ze ongevraagde geadresseerde reclamepost kunnen stoppen. Ook stipten gebruikers verbeterpunten aan bij het instellen van een Postfilter. 

Eigen domein voor het Nationaal Overledenenregister

Nabestaanden die post gericht aan een overleden persoon wilden stoppen, konden dit tot voor kort regelen via postfilter.nl. Vanaf nu is Nationaal Overledenenregister (nationaaloverledenenregister.nl) hiervoor de aangewezen plek. Splitsing van de domeinen moet leiden tot meer duidelijkheid, biedt meer mogelijkheden voor doelgroepgerichte communicatie en draagt bij aan versimpeling van de registratieprocessen. 

Over Stichting Postfilter

Stichting Postfilter is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke en belangenorganisaties. Het doel van de stichting is om een gezonde relatie tussen verzenders en ontvangers van geadresseerde reclamepost te bevorderen. Aan de ene kant door consument een plek te bieden waar ze kunnen doorgeven welke geadresseerde reclamepost zij niet langer willen ontvangen. Aan de andere kant door adverteerders duidelijke richtlijnen te geven en ze aansluiting te bieden op de registers van Postfilter en het Nationaal Overledenenregister.   

Onderdeel van de Nederlandse Reclame Code

Bedrijven zijn in Nederland verplicht om Postfilter-voorkeuren te respecteren. De Stichting Reclame Code ziet erop toe dat de regels uit de Code Postfilter worden nageleefd. Consumenten die na registratie toch nog ongevraagde gedresseerde reclamepost ontvangen, kunnen een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. 

Code Postfilter

Download (577 KB)

Ook interessant

Geen items gevonden