Juridische kennis

Q&A

Q&A
 1. Mogen er aantekeningen gemaakt worden over een donatie na afloop van een gesprek?

  Als je je houdt aan de relevante regels van de AVG, mag dit. Deze aantekeningen zijn namelijk ook persoonsgegevens. Je dient voor de verwerking van deze gegevens (het opschrijven en opslaan is al een verwerking) vooraf een wettelijke grondslag hebben en een vooraf bepaald doel. Pas hier op voor de persoonlijke notities over bijvoorbeeld de gezondheid van de donateurs, dit zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens en daar heb je altijd uitdrukkelijke toestemming voor nodig om dit te mogen verwerken.

 2. Geldt er in Nederland een verbod op kredietcolportage?

  Ja. De Colportagewet verbiedt colportage voor geldkredieten. Er is een uitzondering. Het verbod geldt niet als de consument het initiatief voor het bezoek heeft genomen. Indien een kredietverstrekker eerst met een consument belt (koud) om hem te vragen of hij geïnteresseerd is in een krediet, ligt het initiatief voor het bezoek in eerste instantie niet bij de consument. De AFM eist in dit geval  dat er eerst een offerte wordt verstuurd alvorens er een huisbezoek wordt afgelegd.

 3. Heb ik een vergunning nodig voor fieldmarketing?

  Ja. Dit is vastgelegd in de Colportagewet. Onder colportage/fieldmarketing wordt in deze wet verstaan: huis-aan-huis verkoop en ook huiskamerverkoop (houseparty’s) en bustochten. Een colportagevergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente. Vervolgens dient u rekening te houden met het volgende:

          Maak voorafgaand aan het gesprek duidelijk dat het uw bedoeling is om iets te verkopen.

          Het is verboden om te colporteren bij een consument als u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze niet voldoende draagkracht heeft voor de financiële verplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien.

          U bent verplicht om de overeenkomst die u heeft afgesloten in tweevoud in een schriftelijke akte vast te leggen, die door beide partijen ondertekend wordt, en waarvan ook beide partijen een exemplaar ontvangen. Als u dit niet doet is de overeenkomst niet geldig.

  De koper heeft het recht om de colportageovereenkomst binnen 8 dagen te ontbinden, zonder opgaaf van reden.

Onze privacy specialisten

Onze privacy specialisten

Heb je een juridische vraag? Bel dan één van onze Legal Counsels Sara Mosch, Naomi van der Louw of Romar van der Leij (020- 4528 413) of mail je vraag naar legal@ddma.nl. De juristen proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.